لینک های دسترسی

اظهارات تازه ايران در مورد استفاده  از  سنتر فيوج  هاي زروي آنکشور - 2004-11-28


ايران برغم توافق اخير با کشور هاي اتحاديه اروپائي ، که جميع فعاليت هائي را منع قرار ميدهد که ازآن براي يورانيوم قابل استفاده براي تهيه اسلحه استفاده شده ميتواند ، اينک بازهم اصراردارد که حق دارد از دستگاه سنتر فيوج هاي ذرو خود براي تحقيق ستفاده کند . حميدرَ آصفي يک سخنگو وزارت خارجه اسيران امروز يکشنبه به خبرنگاران گفت تهران حق دارد از ۲۰ سنتر فيوج قابل غنيسازيورانيوم استفاده کند . او اظهار کرد موضوع تحقيق و انکشاف جدا از تعليق و توقفلا پرزگورام غنيسازي است . بريتانيا ، فرانسه و جرمني گفته اند با و ضع تعذيرات بين المللي غليه ايران در صورتي که موافقه نامه امضا شده ايران با آنها رعايت نگردد مخالفات نخواهند کرد . وزارت خارجه ايران ميگويد از ارجاع قضيه آنکشور به شوراي امنيت ملل متحد براي وضهع تعذيرات ممکنه نگراني ندارد . ادالاه ين المللي انرجي زروي ملل متحد بحث ااتش را بر اين موضوع فردا دوشنبه از سر مي گيرد .

XS
SM
MD
LG