لینک های دسترسی

Breaking News

توافق  ايران  به  متوقف ساختن مؤقت  فعاليتهاي  ذروي. - 2004-11-30


ايران ميگويد از حق خود براي غني ساختن يورانيوم منصرف نشده و مي افزايد اين توافق با اداره ملل متحد براي نظارت از فعاليتهاي ذروي در مورد التواي عمليه غني ساختن حاصل شده و در چند ماه به انجام خواهد رسيد.

رئيس هيات ايراني در مذاکرات ذروي ميگويد اين توافق با اداره بين المللي انرژي ذروي تا زماني نافذ خواهد بود که مذاکرات با نمايندگان اروپا روي مسايل طويل المديت ذروي ادامه دارد. وي گفت چنين مذاکراتي بايد چند ماه را در بر گيرد نه چند سال را.

بموجب اين فيصله نامه ايران وعده کرده که تمام فعاليتهاي غني ساختن يوراينوم را ملتوي ميسازد و به مفتشين ملل متحد اجازه ميدهد رعايت ايران را از اين توافق تصديق کنند. اين توافق تلاشهاي ايالات متحده را براي راجع ساختن اين مساله به شوراي امنيت ملل متحد جهت وضع تعزيرات احتمالي متوقف ساخت.

واشنگتن ايران را به تخلف از معاهده عدم انتشار ذروي با پروگرام سري انکشاف ذروي متهم ميسازد . ايران مکرراً اين اتهامات را رد کرده است.

XS
SM
MD
LG