لینک های دسترسی

اظهارات  صدراعظم  سري لانکا  - 2004-12-25


چندريکا کوماراتونگا صدراعظم سريلانکا ابرا ز خوشبيني کرد که تاريخ صلح بين حکومت اش و شورشيان ببر هاي تاميلي از هر وقت ديگر نزديکتر مي باشد .

رهبر سيري لانکا در پيامي که بمناسبت عيد ميلاد م سبيح امروزشنبه در سري لانکا ايراد کرد گفت قسمت زياد زمينه پيشرفت در جهت صلح با شورشيان هموارشده است، هر چند مذاکرات صلح بين دو طرف از ماه اپريل ۲۰۰۳ بدين سو متوقف مانده است . کوما اتونگا يک رو بعداز آن اين موضوع را ابراز کرد که شورشيان تازه ترين پيشنهاد حکومت را جهت از سر گيري مذاکرات صلح رد کرده وگفتند اين پيشنهاد به تقاضاي اصلي شان براي تشکيل حکومت خودشان پاسخ نميدهد . حکومت سري لانکا ميگويد خواستار تعهد از جانب شورشيان است که به حاکميت سري لانکا و يک چوکات زماني براييک راه حل نهاهي احترامک نهند .

XS
SM
MD
LG