لینک های دسترسی

Breaking News

حمله تندروان اسلامي بر يک عرادي عسکري در  جنوب شهر قندهار - 2005-01-25


مامورين در جنوب افغانسنان ميگويند تندروان اسلامي بر يک عراده عسکري حمله غفلگيرازه کرده يک صاحبمنصب پليس را شديداً زخمي ساخته و دو تن از مزحافظين جان اورا کشته اند . مامورين گفتند رئيس پليس ناحيه غورک وقتي د اواخر روز دوشنبه بسواري موتر اش تحتا گلوله باري قرار گرفت . يظ تن طرفدار طالبان که مدعي است بنمايندگي از آن گروه سخن مکيزند ميگويد طالبان مسئول اين حمله بوده اند . قواي تحتا رهبري ايالات متحده در افغانستنان از هنگوام سقوط طالبان از قدرت بقااي رژيم طالبان و فلاريان القاعده را که عقيده ميرود مسئول اکثر حملات بر قواي اهتبلاف و قواي حکومتيافغانسنتان بوده اند پي گرد و شکار کرده اند .

XS
SM
MD
LG