لینک های دسترسی

Breaking News

سفير جديد مصر در اسرائيل امروز وارد آنکشور گرديد - 2005-03-17


سفير جديد مصر در اسرائيل امروز وارد آنکشور گرديد تا وظيفهٌ را اشغال نمايد که در جريان اضافه تر از چهار سال جنگ بين اسرائيل و فلسطين کسي به اين وظيفه تعيين نشده بود. احياي مجدد روابط سياسي بين اسرائيل و مصر قبل از پلان طرح شدهُ اخراج اسرائيل از باريکه غزه در اواخر امسال صورت ميگيرد. روابط مصر و اردن، دو کشور عربي که معاهدات را با اسرائيل امضاٌ نموده است، بعد از آن رو به سردي گرائيد که در سپتمبر سال دو هزار فلسطينيان به عنوان اعتراض عليه حملات شديد اسرائيلي ها، دست به تظاهرات زدند. به تعقيب جلسا ت هشتم فبروري کشور هاي شرق ميانه در مصر، که اسرائيل و فلسطينيان تعهد نمودند که به خشونت عليه همديگر خاتمه ميدهند، مصر و اردن گفتند که سفراي خود را به اسرائيل مي فرستند. سفير اردن به اسرائيل روز بيستم فبروري وارد آنکشور گرديد.

XS
SM
MD
LG