لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: پولیس بدون همکاری مردم موفق بوده نمی تواند


رئیس اجرائیه گفت که نیروهای امنیتی باید ممثل حکومت وحدت ملی باشد.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان امروز در کنفرانس ملی مشوره و تفاهم میان مردم و پولیس ملی در کابل ‌گفت که مخالفین مسلح از فاصلۀ به میان آمده میان مردم و نیروهای امنیتی استفادۀ سوء می‌کنند.

به گفتۀ آقای عبدالله با آنکه نیروهای امنیتی کشور وظیفه تامین امنیت را دارند و در خط مقدم جنگ می‌رزمند، بدون همکاری همه جانبه مردم موفق بوده نمی‌توانند.

رئیس اجرائیه خطاب به قوماندان پولیس گفت که وظیفه را به گونۀ امتیاز شخصی ننگرند. او افزود که مسؤولان امنیتی مکلف اند که به مشکلات نیروهای امنیتی به ویژه سربازانی که در خط مقدم جنگ هستند، توجه جدی و عملی داشته باشند.

از سوی دیگر او افزود: " با ادارات امنیتی برخورد سیاسی صورت نمی‌گیرد؛ تا نیروهای امنیتی ممثل حکومت وحدت ملی و نگهبانان وطن باقی بمانند."

این اظهارات داکتر عبدالله در حالی صورت می‌گیرد که به تازه‌گی محمدایوب سالنگی معین پیشین وزارت داخله از وظیفه‌اش سبکدوش گردیده و نورالحق علومی وزیر پیشین داخله به حیث سفیر هالند گماشته شده است.

رئیس اجرائیه گفت که نظم، دسپلین، مراعات قانون، الگو بودن به مردم و رسیده‌گی به نیروهای امنیتی و مردم، از مسؤولیت‌های اصلی مسوولان در وزارت امور داخله است که باید عملی گردد.

او تأکید کرد که رهبری حکومت وحدت ملی به پولیس، وزارت امور داخله و مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که آنچه در توان دارد، دریغ نخواهد کرد.

در همین حال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی وزارت داخله که به تازه‌گی در این سمت گماشته شده است، از مردم خواست که با پولیس در تأمین امنیت و انفاذ قانون همکار باشند.

به گفتۀ آقای رحمان، پیشنهاد کرد که وزارت معارف افغانستان باید در نصاب تعلیمی مکاتب، مضمونی را بگنجاند تا شاگردان در مورد تأمین امنیت شخصی شان آگاهی حاصل کنند.

همچنان معین ارشد امنیتی وزارت داخلۀ افغانستان افزود: "وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ سهم‌گیری مردم را در روند امنیت به یک ارزش فرهنگی مبدل سازد، وزارت محترم حج و اوقاف از علمای کرام مساجد و تکایا بخواهد که در ضمن موعظه‌های شان مردم را در سهم‌گیری تأمین امنیت و در نهایت فلاح و صلاح ملی مطابق ارشادات الهی تشویق نمایند."

قرار است که نشست ملی مشوره و تفاهم میان مردم و پولیس ملی در کابل برای دو روز دیگر دوام یابد و راهکارهای را برای نزدیک‌شدن مردم با پولیس و شیوه‌های همکاری میان یکدیگر را جستجو کند.

رئیس اجرائیه افغانستان از مسؤولین وزارت داخله خواست که انتقادهای مردم را در این نشست یک ضعف نپندارند؛ بلکه به آن به عنوان یک فرصت نگاه کنند.

XS
SM
MD
LG