لینک های دسترسی

Breaking News

بانک انکشاف آسیایی به افغانستان ۴۰۵ میلیون دالر مساعدت بشری فراهم ‌می‌کند


بانک انکشاف آسیایی گفته است که مساعدت بشردوستانه به ارزش ۴۰۵ میلیون دالر را برای مردم افغانستان فراهم خواهد کرد.

این بانک با نشر اعلامیه‌ای گفته است کمک‌ها به گونۀ مستقیم از طریق چهار ادارۀ مرتبط با سازمان ملل متحد، برای حصول اطمینان از مصوونیت غذایی و همکاری در عرصه‌های صحت و معارف در افغانستان استفاده خواهد شد.

سازمان ملل متحد تخمین کرده است که حدود ۲۲.۸ میلیون نفر در خطر عدم مصوونیت حاد مواد غذایی قرار دارند.

بانک انکشاف آسیایی گفته است که از مساعدت این نهاد مالی برای افغانستان، برنامۀ جهانی غذا مبلغ ۱۶۵ میلیون دالر و ادارۀ مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد نیز مبلغ ۶۵ میلیون دالر را برای ارایۀ خدمات به افغانستان به دست خواهند آورد.

به گفتۀ بانک انکشاف آسیایی، با این مساعدت، مواد غذایی اضطراری به بیش از ۸۰۰ هزار نفر و مواد زراعتی، کود یا تجهیزات کشاورزی کوچک به حدود ۳۹۰ هزار خانواده در افغانستان فراهم خواهد شد. همچنین حدود ۱۶۸ هزار نفر، تحت پوشش برنامۀ غذایی در برابر کار و پول نقد در برابر کار قرار خواهند گرفت.

بانک انکشاف آسیایی گفته است که مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر این بودجه به یونیسف اختصاص خواهد یافت تا در بخش‌های صحت و آموزش مصرف شود. حفظ خدمات اساسی صحی و خدمات اولیۀ شفاخانه ها، فراهم آوری واکسین کووید۱۹ به ۲.۳ میلیون نفر و عرضۀ خدمات صحی به کم و بیش۵.۲ میلیون نفر در اولولیت مصرف این پول قرار دارد.

بر اساس اعلامیۀ بانک انکشاف آسیایی، قرار است یونیسف با بودجه‌ای که از سوی این بانک در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد، برنامه‌های مسلکی توسعه‌ای را به ۱۰ هزار معلم مکتب فراهم کند.

در مکاتبی که زیر پوشش این برنامه قرار می‌گیرد، بر اساس آمار بانک انکشاف آسیایی، ۲۶۴ هزار شاگرد درس می‌خوانند که ۶۰ درصد آنان دختران اند.

گفته شده است که موسسات خیریۀ جهانی حمایت مالی از این مکاتب را فراهم کرده و بزرگان و متنفذین محلی از چگونگی فراهم آوری و مصرف کمک‌ها به این مکاتب نظارت خواهند کرد.

پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان که با قطع کمک‌ها و انجماد سرمایه‌های آن کشور در بانک‌های خارجی دنبال شد، افغانستان با بحران شدید بشری و اقتصادی روبرو شده و نیاز به کمک‌های بشری بیش از هروقت دیگر محسوس است.

در همین حال، دپلوماتان غربی که در نشست اسلو با هیات طالبان دیدار کرده اند، کمک‌های بشری برای افغانستان را با بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور مشروط دانستند.

XS
SM
MD
LG