لینک های دسترسی

Breaking News

رسیدگی به بیش از ۲۴۰۰ دوسیۀ خشونت علیه زنان در افغانستان


به بیش از ۲۴۰۰ قضیۀ خشونت در برابر زنان در سراسر افغانستان رسیدگی شده است

لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که در جریان سال روان شمسی – که روزهای اندکی باقی مانده است – به بیش از ۲۴۰۰ قضیۀ خشونت در برابر زنان در سراسر این کشور رسیدگی شده است.

زرغونه مستغفر رئیس سارنوالی تمیز منع خشونت علیه زنان امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در 34 ولایت افغانستان، در مجموع به ۲۴۴۲ قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.

بر اساس ارقامی را که خانم مستغفر ارائه کرد، ولایت کابل با ۱۳۷۵ قضیه، هرات ۲۵۰ قضیه، بلخ ۱۲۵ قضیه و ننگرهار با ۱۱۶ قضیه به ترتیب از جمله ولایاتی اند که بیشترین قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی شده اند.

اما پنجشیر با شش قضیه و فاریاب با دو قضیه در جمله ولایاتی اند که کمترین قضایای خشونت علیه زنان در آنجا رسیدگی گردیده است.

رئیس سارنوالی تمیز منع خشونت علیه زنان گفت "در سطح مرکز از مجموع آماری که ارائه کردم، ۱۴۹ قضیه پس از طی مراحل محاکماتی نهایی گردیده، ۱۵۷ قضیه محول محکمه ابتداییه گردیده است، ۱۱۱ قضیه غرض غور استینافی به محکمه استیناف و ۶۷ قضیه غرض تصمیم نهایی به ریاست سارنوالی تمیز مبارزه با خشونت علیه زن، تحت بررسی قرار دارد".

به گفتۀ وی، ۱۴۷ دوسیه در مرکز به دلیل مراجعه‌نکردن متضررین، به گونۀ مؤقت بسته شده است و ۳۹۷ قضیه دیگر نیز به دلیل انصراف متضررین خشونت که اکثراً زنان بوده اند، بر اساس فقرۀ دوم مادۀ ۳۹ قانون منع خشونت علیه زنان مختوم اعلان شده است.

در فقرۀ دوم مادۀ ۳۹ قانون منع خشونت علیه زنان، آمده است " مجنی علیها می‌تواند ... در هر مرحله از تعقیب عدلی (کشف تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد، در این صورت رسیدگی به دعوی تطبیق جزا متوقف می‌گردد".

همچنان، بر اساس گزارش سارنوالی تمیز منع خشونت علیه زنان، ۱۱۵ قضیه در پروسه تحقیق، ثابت شده است که حقوقی است و به ریاست حقوق سارنوالی واگذار شده و ۲۳۰ قضیه نیز تحت بررسی کمیته‌های مؤظف ریاست تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان، قرار دارد.

قضایای خشونت علیه زنان، از طریق وزارت امور زنان، پولیس و نهادهای مدنی به سارنوالی منع خشونت علیه زنان راجع می‌گردد؛ اما زرغونه مستغفر رئیس سارنوالی تمیز منع خشونت علیه زنان تأیید کرد که حالا اکثر قضایا از سوی خود متضررین در این اداره جهت رسیدگی به ثبت می‌رسد.

این در حالی است که بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از آغاز سال ۱۳۹۵ تا اکنون، ۵۵۷۵ قضیۀ خشونت در برابر زنان در این نهاد به ثبت رسیده است.

بر اساس آن گزارش، ۲۳۴ قضیۀ قتل، ۲۲۰ قضیۀ خودسوزی و ۲۶۱ خشونت جنسی شامل این قضایا می‌باشد.

در همین حال، پروین رحیمی رئیس څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان گفت که در ۲۳ ولایت سارنوالان زن در سارنوالی‌ها به دوسیه‌های خشونت علیه زنان رسیدگی می‌کنند و شمار کارمندان زن که در ادارات سارنوالی ولایات کار می‌کنند به ۴۹ تن می‌رسند.

از سوی دیگر، لوی سارنوالی افغانستان، برای فراهم‌ساختن زمینۀ ارتقای ظرفیت ۲۴۴ تن از دخترانی که فارغ حقوق و شرعیات اند، قرار است برنامه کارآموزی را به زودی آغاز کند.

خانم رحیمی گفت که این کارآموزان یک ماه نظری مواردی را فرا می‌گیرند و شش ماه دیگر در سارنوالی‌های مختلف کار عملی خواهند کرد که در ختم برنامه افراد مجرب آنان به اساس نیاز سارنوالی جذب خواهند شد.

XS
SM
MD
LG