لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت اتریش خانۀ هتلر را ویران می کند


زادگاۀ ادولف هتلر، رهبر نازی ها، در شهر ویانای اتریش

وزارت داخلۀ اتریش روز سه شنبه اعلان کرد که در نظر دارد در خانۀ رهبر نازی های آلمان، ادولف هتلر، یک سلسله تغیرات ایجاد کند تا دیگر شناخته نشود.

حکومت اتریش می گوید خانۀ هتلر ویران خواهد شد و در جایش ساختمان دیگری اعمار خواهد گردید، و این اقدام را به خاطری روی دست گرفته است تا تقدس این مکان در میان طرفداران نازی ها از بین برده شود.

ویران کردن خانه هتلر بعد از طی مراحل قانونی و منظوری پارلمان اتریش صورت خواهد گرفت. درخواست ویران کردن این خانه توسط کمسیون گماشته شده توسط حکومت اتریش پیشنهاد گردیده است.

انجمن یهودی ها و یک مرکز تحقیقات ضد نازی ها در شهر ویانا از این اقدام پشتیبانی می کنند.

ادولف هتلر در ۲۰ ماه اپریل سال ۱۸۸۹ در این خانه به دنیا آمده بود.

شماری از تاریخدانان می گویند این خانه به حیث یگانه اثر باقی مانده از رهبر نازی ها، باید به حیث یک یادگار تاریخی حفظ گردد.

XS
SM
MD
LG