لینک های دسترسی

Breaking News

تغییرات در اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر


ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان

سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید، آقای کرزی چهار تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر را نه به خاطر آن که برخی از صریح زبان ترین منتقدین خود را برکنار سازد، بلکه به خاطر آوردن یک تغییر تازه درین کمیسیون تعویض مینماید.

اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی رئیس جمهور تعیین میگردد اما در عمل خود غیروابسته می باشد. هرنوع اقدام حکومت در جهت برطرفی اعضای این کمیسیون، میتواند تعهد در برابر حفظ حقوق بشر را تحت سؤال قرار دهد.

ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز اظهار داشت که نادر نادری، احمد فهیم حکیم و مولوی غلام محمد غریب پس از دو دوره خدمت پنجسالۀ شان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، وظیفۀ شان را ترک خواهند کرد.

عضؤ چهارمی که تعیین خواهد شد، در عوض حمیده برمکی که در اوایل امسال در یک انفجار انتحاری کشته شده بود، در نظر گرفته شده است.

سخنگوی رئیس جمهور کرزی این شایعات را که گویا اعضای کمیسیون حقوق بشر به خاطر گزارش های تهیه شدۀ شان برطرف میگردند، رد نمود. وی گفت، رئیس جمهور مطابق قانون صلاحیت تمدید و یا عدم تمدید خدمت اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر را دارد.

فیضی اضافه نمود که رئیس جمهور کرزی چهارعضو تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر را در روز های آینده اعلام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG