لینک های دسترسی

Breaking News

کابل: مبارزۀ جدی با فساد در ارگانهای امنیتی ادامه دارد


دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، بدون رد و یا تایید گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازساری افغانستان (سیگار) گفته است، افرادی که در اختلاس‌ها دست داشته اند بازداشت شده و یا تحت تعقیب قرار دارند.

سیگار با نشر یک گزارش گفته است که ایالات متحده در نزدیک به ۱۸ سال گذشته، بیش از ۸۴ میلیارد دالر را در بخش‌های امنیتی و دفاعی مصرف کرده، اما هنوز این نیروها سروسامان نیافته اند.

در این گزارش آمده است که عدم نظارت بر مصارف کمک‌ها به نیروهای امنیتی، منجر به حیف و میل آن شده است.

در واکنش به این گزارش، طارق آرین، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که دولت اصلاحات را آغاز کرده است.

طارق آرین گفته است:"ما روند جدی اصلاحات و مبارزه با فساد را در سطوح داخلی ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور آغاز کرده ایم و این روند را تا سطوح ولسوالی‌ها انکشاف داده ایم."

سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان اضافه کرد: "شماری از افراد که در اختلاس و حیف و میل منابع مالی در سکتور امنیتی دست داشتند، هم اکنون دستگیر و تحت تعقیب قرار دارند و تا تطبیق کامل اصلاحات، این روند را ادامه می‌دهیم."

دیدبان شفافیت افغانستان که از نهادهای امنیتی نظارت می‌کند باور دارد که ادارات نظارتی در داخل نهادهای امنیتی به صورت آگاهانه و عمدی ضعیف نگه‌داشته شده اند.

محمد ناصر تیموری، پژوهشگر این دیدبان به صدای امریکا گفت که گزارش‌های در سطح ملی نیز از وجود فساد در نهادهای امنیتی نشر شده، اما دولت افغانستان بدون توجه به آن، به نهادهای نشر کننده این گزارش‌ها فشار وارد کرده است.

به گفتۀ آقای تیموری "مشکل اساسی در تعیینات ارشد در نیروهای امنیتی است. هیچ میکانیزم شفاف، بی‌طرف و مبتنی بر شایسته‌ سالاری برای تعیینات ارشد در نیروهای امنیتی وجود ندارد."

موجودیت فساد در نهادهای امنیتی افغانستان، موضوعی است که همواره از سوی 'سیگار' و دیگر نهادهای نظارتی برجسته شده اما در اکثر موارد حکومت آنرا رد کرده است.

بسیاری از تحلیلگران دلیل ضعف پولیس و اردوی ملی افغانستان را نیز وجود فساد در این ارگان‌ها میخوانند.

XS
SM
MD
LG