لینک های دسترسی

توافق افغانها برای داشتن روابط استراتیژیک با ایالات متحده


اعضای شرکت کننده در لویه جرگۀ عنعنوی کابل

بیشتر از دوهزار تن از نماینده گان مردم از سراسر افغانستان به داشتن روابط درازمدت ستراتیژیک با ایالات متحده توافق کردند.

جرگه عنعنوی مردم افغانستان پس از بحث های داغ به روز شنبه به کار خود در کابل پایان داد.

نماینده گان در این جرگه که چهار روز ادامه یافت قطعنامۀ هفتاد و دو ماده یی را به تصویب رساندند که با ایجاد روابط استراتیژیک با ایالات متحده توافق نظر دارد، اما شرایطی نیز از جانب افغانستان برای داشتن این روابط مشخص شده است.

در کنار برخی از شرط های دیگر، نمایندگان همچنان گفته اند که نیاز است تا این سند برای ده سال به امضا برسد تا زمان ختم آن روشن باشد.

ازسوی دیگر رئیس جمهور کرزی درپایان این اجلاس گفت که این قطعنامه برای دولت افغانستان با اعتبار است.

همچنان نماینده های مردم به ادامه مذاکرات صلح با مخالفین، مذاکره با پاکستان ، جستجوی راه های بهتر صلح در افغانستان و تحقیق روی قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح ، تاکید کرده اند.

XS
SM
MD
LG