لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان: بعضی از افغانهای اخراج شده، مجرمین بودند


درخواست پناهندگی این افغانها در آلمان پذیرفته نشد

وزیر داخلۀ آلمان میگوید یک بر سوم افغان هایی را که از آن کشور به افغانستان رد مرز کرده اند، کسانی بوده اند که مرتکب به جرایم بودند.

نخستین گروۀ پناهجویان افغان امروز از شهر فرانکفورت آلمان به کابل رد مرز شد که این اقدام، با اعتراضات و انتقادات شدید روبرو بود. گروهی از معترضان در آلمان، اخراج پناهجویان افغان را یک روند غیرمسؤلانه و بی عدالتی خواند، اما وزارت داخلۀ آلمان گفت که این کار بر اساس یک توافق قبلی با حکومت افغانستان صورت گرفته است.

اخراج نخستین گروۀ پناهجویان افغان که به روز پنجشنبه از شهر فرانکفورت آلمان به کابل رسید، با موج شدیدی از اعتراض ها روبرو بود.

گروهی از معترضان در آلمان، اخراج پناهجویان افغان را یک روند غیرمسؤلانه و بی عدالتی خوانده اند، اما وزارت داخلۀ آلمان گفته است که این کار بر اساس یک توافق قبلی با حکومت افغانستان صورت می گیرد و شماری از اخراج شده گان افغان مجرمین هم اند.

شماری از اخراج شدگان می گویند که حتی وقت کافی برای جمع آوری لباس و اموال هم برای شان داده نشد.

اخراج این پناهجویان مخالفات ها و انتقاد هایی را نیز برانگیخته است. شماری از اعتراض کنندگان با حمل شعارهایی که گویا "افغانستان مصؤن نیست" در میدان هوایی فرانکفورت جمع شده و اخراج پناهجویان را بی عدالتی خواندند.

گوینتر برخارد، رئیس یک سازمان حامی روند مهاجرت در آلمان، اخراج پناهجویان أفغان را یک عمل غیرمسئولانه خواند و ضمن آن که أفغانستان را غیرمصئون خواند، گفت: "کاملاً واضح نیست که با این افراد در کابل چه خواهد شد. چرا حکومت و پارلمان آلمان فردا مبنی بر تمدید حضور نیروهای آلمان در افغانستان تصمیم میگیرند؟"

شمیره ستورمن، عضو شبکۀ پناهجویان أفغان در آلمان، نیز گفت که آنان درد اخراج شدگان را درک کرده و با اندوه شان شریک اند.

در عین حال، توماس دیمیزیر وزیر داخلۀ آلمان به سابقۀ جرمی برخی از افراد اخراج شده اشاره کرد و افزود: "یک بر سوم این ٣۴ نفر، مجرمین بودند که به سرقت، استفاده از مواد مخدر، تجاوز جنسی و قتل محکوم بودند. شمار از آنان مستقیماً از زندان فرستاده شده اند."

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در کابل گفته است که در انتقال و فرستادن این پناهجویان به ولایت های شان کمک خواهد کرد. به گفتۀ این وزارت، درطول سال روان حدود ١٠ هزار پناهجوی افغان از اروپا به افغانستان برگشته اند.

پس از آغاز سال ٢٠١٥، بیشتر از یک میلیون پناهجو از شرق میانه، افریقا و دیگر نقاط جهان به آلمان رفته اند. بر اساس معلومات ادارۀ پناهجویان آن کشور، افغانها، پس از سوری ها، بیشترین بخش پناهجویان رسیده به آلمان در سال ۲۰۱۶ را تشکیل داده است.

رسانه های آلمان گزارش داده اند که پرواز دومین طیارۀ حامل پناهجویان افغان، در اوایل ماۀ جنوری سال ٢٠١٧ در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG