لینک های دسترسی

Breaking News

متهم شدن ۱۷۰ کاندید پارلمانی افغانستان به تقلب


متهم شدن ۱۷۰ کاندید پارلمانی افغانستان به تقلب

کمسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان یا ECC بروز یکشنیه تائید نمود که بیشتر از ۱۷۰ کاندید انتخابات پارلمانی ماه قبل، متهم به تقلب شده اند.

احمد ضیا رفعت، سخن گویی این کمسیون گفت بیشتر از ۴۱۰۰ شکایت به کمسیون سمع شکایات انتخابات رسیده است که شامل شکایات در مورد اوراق آرای جعلی در صندوق ها و دیگر تخلفات در جریان انتخابات ۱۸ سپتمبر میباشد.

تا بحال، کمسیون انتخابات افغانستان آرای ۲۲۷ مرکز رای دهی را باطل اعلام نموده است.

هفته گذشته، مامورین انتخابات اعلام نتایج قسمی آرا را تا تاخیر ۱۷ اکتوبر به تاخیر انداخته و گفتند به زمان بیشتری برای تحقیق در مورد شکایات نیاز دارند.

این عمل شاید اعلام نتایج نهایی را که قرار است بتاریخ ۳۱ اکتوبر اعلام گردد، به تاخیر اندازد.

در حدود ۴ ملیون و ۳ هزار افغان، برای کاندیدان خود در شورای ملی افغانستان که ۲۴۹ کرسی دارد، رای دادند.

XS
SM
MD
LG