لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان مناطق مرزی افغانستان، در پاکستان درس می‌خوانند


برخی از باشندگان ساحات مرزی در ولایت ننگرهار می‌گویند که به دلیل عدم موجودیت امکانات آموزشی و مکاتب، فرزندان شان را به مکاتب آن سوی خط دیورند می‌فرستند.

باشندگان این ساحات نگران اند که فرزندان شان به عوض زبان های رسمی افغانستان، به زبان های اردو و انگلیسی آموزش می‌بینند.

اتمانزی یکی از باشندگان ولسوالی مهمند دره به صدای امریکا گفت: "دلیل این که پسران ما به مکاتب پاکستانی می‌روند، نبود معلم، مکتب و امکانات در بخش تعلیم است. آنجا پسران ما انگلیسی و اردو می‌آموزند."

باشندگان این ساحات از حکومت افغانستان می‌خواهند تا امکانات آموزشی را در داخل افغانستان فراهم سازد تا نیازی به فرستادن فرزندان شان به مکاتب پاکستانی نباشد.

اما مقام‌ها می‌گویند که باوجود تاسیس مکتب برای کودکان مناطق سرحدی در ساحۀ تورخم، هنوز هم ده‌ها کودک از تورخم به آنسوی خط دیورند به مکاتب پاکستانی می روند.

حسیب الله شینواری رییس معارف ننگرهار به صدای امریکا گفت: "ما از باشندگان این ساحات تعهد گرفته بودیم که هرگاه مکتب ساخته شد، کودکان خود را به آن سوی خط دیورند به مکتب نمی‌فرستند، اما چنین نشد."

آقای شینواری تاکید کرد که برای رو آوردن این شاگردان به مکاتب افغانستان، تلاش می‌کنند.

شاگردان افغان نیز می‌گویند که یگانه دلیل آموزش آنان در مکاتب پاکستانی، زمینه بهتر تعلیمی است

عارف الله یکی از متعلمین افغان در یک مکتب پاکستانی به صدای امریکا گفت: "به ما خیلی مشکل است چندین کیلومتر راه را پیاده طی کرده به مکاتب پاکستانی می‌رویم ولی در مورد وطن خود از هیچ چیز آگاهی نداریم، خواستار فراهم آوری همین امکانات در ساحه تورخم استیم."

شاگردان مکاتب در این ساحه می‌گویند که به مکاتب پاکستانی ماهانه فیس نیز پرداخت می‌کنند.

بر اساس معلومات ریاست معارف ننگرهار، شمار این شاگردان در گذشته به بیش از ۱۵۰ تن می‌رسید، اما اکنون کاهش یافته است.

مسوولان معارف ننگرهار می‌گویند که یک مکتب ابتداییه در نقطه صفری تورخم، یک لیسه مسلکی تجارت در ولسوالی مهمنددره و دو مکتب دیگر را در نزدیکی خط دیورند در ولسوالی مهمنددره ساخته اند تا کودکان افغان مجبور نباشند در مکاتب پاکستانی درس بخوانند.

XS
SM
MD
LG