لینک های دسترسی

Breaking News

شش و نیم میلیون کودک افغان در معرض خطر است


وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، امروز از روز ملی حمایت از اطفال آسیب پذیر، یتیم و بی‌سرپرست، گرامی‌داشت کرد.

عبدالرزاق سالارزی، رئیس خدمات و تأمینات این وزارت، گفت شش و نیم میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند و آسیب پذیر اند.

به گفتۀ آقای سالارزی، کودکان آسیب پذیر شامل ۲۳ کتگوری می‌شوند. او گفت "وزارت ما در سطح کشور در برابر ۲۳ کتگوری کودکان مسوؤل است که با خطر مواجه اند، مانند گدا، بی‌سرپرست، یتیم، کودکان که قبل وقت مجبور به ازدواج می‌شوند، کودکان که در قاچاق و استثمار اند، کودکان بی‌جا شدۀ داخلی، متخلف قانون، محروم از مراقبت پدر و مادر، استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه و همین گونه در برابر اطفالی مسؤولیت داریم که با آزار و اذیت جنسی مواجه اند".

آقای سالارزی افزود که وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جهت کمک به این کودکان آسیب پذیر، طرح صندوق همکاری و معاونت برای کودکان بی‌بضاعت و آسیب پذیر را به رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده اند که در آیندۀ نزدیک تصویب خواهد شد.

در محفلی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ترتیب داده شده بود، شماری از کودکان بی‌سرپرست و آسیب پذیر نیز اشتراک کرده بودند.

عصمت‌الله، یکی از این کودکان، در مورد وضعیت اقتصادی‌ اش گفت "من خودم کار می‌کنم، در کوتۀ سنگی با پدرم ترکاری می‌فروشم. به پدرم گفته نمی‌توانم که برایم لباس بخر، لباس مکتب که نمی‌داشته باشم، من را در مکتب اجازه نمی‌دهند".

محمدالله، یکی دیگر از این کودکان، گفت "اگر ما باشیم، این کشور است و اگر نباشیم، این کشور نیست. از حکومت می‌خواهیم که برای ما زمینۀ خوب زندگی را مهیا سازد تا برای کشور خود خدمت کنیم".

این کودکان می‌خواهند تا صدای شان به گوش مقام‌های حکومت و جهانیان برسد و مشکلات آنان حل شود.

جنگ و فقر اقتصادی در افغانستان سبب شده است تا آیندۀ هزاران کودک افغان با خطر مواجه باشد.

طبق آمار دفتر «حمایت از اطفال»، ۶۰ درصد کودکان کارگر افغان، نان آور خانواده‌های شان اند و بیش از دو میلیون کودک در افغانستان، مصروف کار اند که اکثریت شان کارهای شاقه انجام می‌دهند.

XS
SM
MD
LG