لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای جامعۀ مدنی برای معرفی کمیشنران جدید حقوق بشر


نهاد های جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند تا هرچه زودتر به عوض کمیشنران برطرف شده کمیسیون مستقل حقوق بشر، افراد جدید را معرفی کند.

عبدالرحمن هوتکی رئیس جرگه نهاد های جامعه مدنی افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت، جامعه مدنی افغانستان از دو ما به این طرف لست ۳۵ نفر را به رئیس جمهور فرستاده است تا از این میان کمیشنران جدید را انتخاب کند اما رئیس جمهور طی این مدت در مورد اقدامی نکرده است.

اقای هوتکی به ادامه گفت:" در این اعلامیه ما نگرانی خود را اعلام کرده ایم و بر علاوه این تشویش ها، از رئیس جمهور جداً تقاضا کرده ایم تا کمیشنران جدید را معرفی کند تا کمیسیون مستقل حقوق بشر از حالت بی سرنوشتی بدرآید، چون به اساس قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر، این افراد دیگر در کمیسیون رسمیت ندارند و ادامه کارشان هم غیر قانونی است."

جامعه مدنی افغانستان همچنان یک بار دیگر تاکید کرده است که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افراد مستقل با تجربه و اشخاصی مقرر شوند که با احزاب و گروه های سیاسی هیچ ربطی نداشته باشند.

XS
SM
MD
LG