لینک های دسترسی

Breaking News

راه اندازی عملیات بزرگ ضد قاچاقبران مواد مخدر


وزارت داخلۀ افغانستان از بازداشت ده ها قاچاق بر مواد مخدر خبر می دهد و می گوید که پولیس مبارزه با مواد مخدر در نتیجه عملیات مختلف ده ها تُن مواد مخدر را نیز کشف و ضبط کرده است.

باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلۀ افغانستان در پایان یک سمینار سه روزۀ مدیران مبارزه با مواد مخدر ولایات و زون ها در کابل گفت "پولیس مبارزه با مواد مخدر در طول دو ماه اخیر، ۳۳۱ عملیات مختلف را در سطح کشور راه اندازی کرده است که در نتیجه نزدیک به ۷۹ تن مواد مخدر، از جمله ۶۱.۵ تن مواد مخدر ۱۳ تن مشروبات الکولی، در ارتباط به این قضایا ۴۵۱ نفر مظنون گرفتار و به پنجه قانون سپرده شده است، طی این مدت ما ۳۳ باب کارخانه های تولید هیروین را تخریب کرده ایم."

راه اندزی عملیات ضد 'مافیا'

آقای احمدی همچنان گفت که عملیات بزرگی را تحت نام "مافیا" در جنوب غرب افغانستان راه اندازی کرده اند که در نتیجه آن شماری از قاچاقبران بزرگ و ده ها تن مواد مخدر بدست آمده است.

او میگوید این عملیات هشتاد در صد انجام شده است "در مجموع ۳۲ تن مواد را از این ها دست گیر کرده ایم، از جمله ۲۸ نفر قاچاق بر های عمده که در این شبکه بوده ما ما هژده تن را دستگیر کرده ایم، هفته کارخانه این شبکه نابود شده است."

آقای احمدی همچنان گفت بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدربه سطح رهبران شبکه های مافیایی، بلند بردن ظرفیت پولیس مبارزه با مواد مخدر، گسترش همکاری ها با کشور های همسایه در زمینه اطلاعاتی، توظیف پولیس مبارزه با مواد مخدر در سرحدات، از جمله اولویت های کاری پولیس مبارزه با مواد مخدر است.

زندان ویژه برای قاچاقبران

معین مبارزه با مواد مخدر همچنان از مدیران ولایات و زون ها خواست تا برای گرفتاری قاچاقبران بزرگ در ولایات خود، برنامه های مشخص را ارایه کنند. وی می گوید فهرست نام های ده قاچاق بر بزرگ را نیز آماده کرده اند که برای گرفتاری آن ها تلاش می شود.

معین مبارزه با مواد مخدر همچنان می گوید در طرح های جدید آنها با زمین دارانی که کوکنار کشت می کنند نیز برخورد قانونی میشود و "مدیران ما مکلفیت دارند که زمین داران بزرگ را که تحت حمایت باند های مافیایی دست به کشت می زنند دستگیر کنند."

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت در حال حاضر سه هزار زندانی در زندان پلچرخی به جرم قاچاق مواد مخدر محبوس می باشد. او افزود که نگهداری قاچاق بران مواد مخدر را در محابس ولایات چالش برانگیز می باشد در صورتی که مجرمین در ولایات نگهداری شوند امکان معامله برای رهایی آنها زیاد است.

تعهد جهان پس سال 2014

معین مبارزه با مواد مخدر گفت تلاش ها برای این است که یک محبس ویژه مجرمین مواد مخدر ساخته شود تا هیچ گروه و فردی به آن دسترسی نداشته باشد.

این مقام پولیس مبارزه با مواد مخدر همچنان میگوید بخاطر این که پولیس مبارزه با مواد مخدر بتواند پس از سال ۲۰۱۴ به تنهایی با چالش های موجود در این کشور مبارزه کند و از برگشت تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کند، باید این پولیس تقویت شود.

معین مبارزه با مواد مخدر گفت اگر چه کشور های کمک کننده به افغانستان تعهد کرده اند که پس از سال ۲۰۱۴ نیز در این راستا همکاری خواهند کرد، تا کنون وقت است که بگوید این کمک ها چگونه و در چه حدی خواهد بود.
XS
SM
MD
LG