لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: تقلب سرنوشت ما را تعیین نخواهد کرد


عبدالله عبدالله، کاندید در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گوید به هرشکلی که شود از تقلب در انتخابات جلوگیری می کند و نمی گذارد که "تقلب به سرنوشت افغان ها حاکم" شود.

آقای عبدالله که امروز درجمعی هزار ها تن از هوادارانش در استدیوم ورزشی کابل صحبت می کرد گفت که در این روز ها در ارگ ریاست جمهوری جرگه ها دعوت می شود و شماری از نامزدان هم نگران اند که مبادا حکومت از حمایت شان دست بکشد.

محمد محقق معاون دوم آقای عبدالله نیز گفت که رئیس جمهور حامد کرزی به وعده هایش عمل نکرد و در این روز ها ارگ ریاست جمهوری وسیله ای شده برای زد و بند ها میان چند نامزد معینی که در تیم ارگ قرار دارند.

مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که برای کاخ ریاست جمهوری نامۀ فرستاده، خواهان توضیحات در مورد نشست رئیس جمهور کرزی با کاندید ها و گروه ها شده که آقای محقق می گوید به هدف تیر شدن از کاندیدی به نفع یک کاندید مشخص صورت گرفته است.

ریاست جمهوری افغانستان در مورد دریافت این نامه و یا هم برگزاری نشست ادعا شده واکنش نشان نداده است.

یک جرگه ۱۸۰ نفری اخیرا در دیدار با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان خواهان کاهش نامزدان ریاست جمهوری شدند و این جرگه از میان شان ۲۰ تن را انتخاب نمودند تا با شماری از نامزدان در مورد گفتگو نمایند.

این جرگه در قدم نخست گفتگو های شانرا با آقای زلمی رسول و قیوم کرزی آغاز کردند اما تا هنوز نشست های آنها نتیجه نداده تا بتوانند یکی از نامزدان را قناعت بدهند که از نامزدی اش به نفع نامزدی دیگری منصرف شود.
XS
SM
MD
LG