لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت افغانستان با اخراج اجباری مهاجرین از اروپا


چندی پیش ۱۲۵ شهروند افغان توسط طیارۀ چارتر به افغانستان عودت داده شد
چندی پیش ۱۲۵ شهروند افغان توسط طیارۀ چارتر به افغانستان عودت داده شد

وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان ووزیر امور خارجه به دلیل مشکلات پناهجویان افغان در کشورهای مختلف به خصوص اروپایی برای استجواب به ولسی جرگه خواسته شده بودند.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه گفت که وزارت خارجه با تاکید از کشورهای اروپایی خواسته وبا آنها گفتگو نموده است که با توجه به وضعیت خاص افغانستان با دوسیه های پناه جویان افغان برخورد سخاوتمندانه صورت گیرد.

آقای ربانی گفت" علاوه برتاکید ما برعدم قبولی باز گشت غیر داوطلبانه پناه جویان،درمذاکرات برای تمام نمایندگی های سیاسی وقونسلی هدایت دادیم درصورتیکه کشور ها بخواهند به طور اجباری پناه جویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند."

موافقتنامه با هفت کشور اروپایی

وزیر امور خارجه میگوید که آنها برای پایان دادن ورسیدگی به مشکلات پناه جویان افغان در کشورهای اروپایی مسوده هفت موافقتنامه با هفت کشور اروپایی را تهیه نموده اند.

ربانی گفت که در این مسوده ها به برگشت داوطلبانه تاکید شده است ودرآن امده است که از اخراج زنان بدون سرپرست،معلولین وبیمارها،اطفال وخانواده های که درمحلات ناامن درافغانستان بودند،جلوگیری گردد.

اوتایید کرد که با وجود تاکید وزارت خارجه به برگشت دواطلبانه دراین موافقتنامه ها تاکنون آنها هیچ پاسخی از سوی کشورهای اروپایی دریافت نکرده اند.

به گفته وزیر امور خارجه،حدود ۱۷۰۰ شهروند افغان که درخواست پناهندگی به آلمان داده بودند به تعداد ۱۲۵ تن آنها توسط یک طیاره چارتر به افغانستان داوطلبانه انتقال داده شده اند.

او گفت که بعد از انتقال این افغانها به تمام نمایندگی های سیاسی وقونسلی هدایت داده شد که دیگر افغانستان به هیچ طیاره چارتر ولو که پناه جویان را داوطلبانه انتقال دهد،اجازه نشست را نمیدهد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان میگوید که به دلیل افزایش ناامنی های روانی وفزیکی وبیکاری افغانها به صورت فزاینده یی به مهاجرت روی آورده اند.

او گفت که حدود ۲۵۰ هزار نفرتا ختم سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی داده اند که بنابر شرایط واصول پناهندگی درآن کشورها تقاضای پناهندگی ۴۰ فیصد آنها قبول نخواهد شد.

به اساس معلومات بلخی،تااکنون ۵۹۳۰۱ نفر سند پناهندگی، ۶۲۱۵۴ تابعیت کشورهای اروپایی،۵۷۹۳۰ تابعیت آسترالیا و یا امریکا را دریافت نموده اند.

به گفته بلخی،آنها برای جلوگیری از اخراج اجباری وتعبیض میان پناه جویان بیش از ۵۰ جلسه وملاقات های متعدد ومثمری با نماینده های کشورهای اروپایی واتحادیه اروپا داشته اند.

او میگوید که هنوز هم بیشتر از هفت میلون مهاجر افغان در کشورهای مختلف زندگی میکنند که از آن جمله درحدود سه میلیون در پاکستان،بیشتر از دو میلیون در ایران،درحدود ۷۰۰ هزار نفر در سایر کشورهای منطقه ودر حدود چهار صد هزار افغان در کشورهای اروپایی زندگی میکنند.

وزیر امور خارجه میگویند که تا حال جسد ۱۲۴ افغان پنا جو که درآبها میان کشور ترکیه ویونان غرق شده اند به کشور انتقال داده شده است.

به گفته او یکی ازدلایل ایجاد سفارت افغانستان در یونان هم،رسیدگی به مشکلات افغانهای مهاجر درآن کشور میباشد.

XS
SM
MD
LG