لینک های دسترسی

Breaking News

جلالی: کمک امریکا حتی در صورت خروج کامل باقی میماند


یک مقام پیشین حکومت افغانستان می گوید که با خروج نیرو های نظامی ایالات متحده از افغانستان میزان کمک های اقتصادی به آن کشور کاهش خواهد یافت اما کاملاً قطع نخواهد شد.

علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلۀ افغانستان گفت که حکومت ایالات متحده تا هنوز هم بر حضور نظامی خود در افغانستان امیدوار است اما تاخیر امضای توافقنامۀ امنیتی، عملی ساختن وعده های داده شده به افغانستان را با مشکل مواجه می سازد.

آقای جلالی به رادیو آشنا گفت "تجارب نشان داده از هر کشوریکه ایالات متحده نیرو های نظامی خود را خارج کرده است، همان کمک های احتمالی به آن کشور صورت نگرفته و این خطر در افغانستان نیز وجود دارد."

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده پس از تماس تیلفونی با حامد کرزی همتای افغانش، به وزارت دفاع این کشور دستور داده که روی برنامۀ خروج کامل نیرو های نظامی امریکایی از افغانستان آمادگی بگیرد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع امریکا، مبلغ ۴۹۶ ملیارد دالر را برای چالش های امنیتی آیندۀ این کشور، پس از ختم جنگ های دراز مدت در عراق و افغانستان تخصیص داده است.

توافقنامه امضأ می شود

سید طیب جواد، سفیر پیشین افغانستان در امریکا به این نظر است که موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه امضا خواهد شد. اما "با هر روزیکه از امضای آن می گذرد، میزان حمایت مردم و کانگرس امریکا از آن سند کاهش میآبد. به ویژه در این زمانیکه حمایت از حضور امریکا در افغانستان به حد اقل رسیده است."

با خروج مکمل سربازان خارجی از افغانستان، این نگرانی وجود دارد که نیرو های امنیتی افغان قادر به حفظ دست آورد های بیش از یک دهۀ اخیر در آن کشور نباشد.

اما آقای جلالی، در کنار تقویت نیرو های امنیتی، یک حکومت موثر آینده و نقش مثبت کشور های همسایه به ویژه پاکستان را در دوام دست آورد های کنونی افغانستان با اهمیت عنوان کرد.

علی احمد جلالی به این باور است که پاکستان تنها زمانی پالیسی اش را در قبال افغانستان تغیر داده و از حمایت مخالفین آن کشور دست خواهد کشید که یا شاهد ثبات نسبی در افغانستان باشد و یا اطمینان حاصل کند که یک ثبات نسبی در افغانستان در حال شکل گیری است.

سفیر ایالات متحده در افغانستان دو روز پیش در مزار شریف گفت حکومت امریکا آماده است تا کار را روی امضأی سند همکاری امنیتی بین کابل و واشنگتن با حکومت آیندۀ افغانستان آغاز کند.

رئیس جمهور کرزی به پیش شرط های خود برای امضأ کردن این قرارداد پافشاری دارد و گفته است در صورتی که شرایط اش پوره نشود، خرسند خواهد بود رهبر آیندۀ افغانستان این قرارداد را با امریکا عقد کند.
XS
SM
MD
LG