لینک های دسترسی

افزایش بی سابقۀ صادرات میوه در افغانستان

  • فوزیه احسان

مسئولین اتاق تجارت و صنایع و وزارت تجارت و صنایع افغانستان از افزایش قابل ملاحظه در سطح صادرات میوه در سال جاری خبر میدهند.

در سال جاری در سطح صادرات میوۀ افغانستان تا ۲۰ در صد افزایش یافته است.

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید در سال جاری حدود ۲۰ در صد در سطح صادارت میوه افغانستان افزایش به عمل آمده است.

افزایش بی سابقه

وحید الله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت که در شش ماه اول سال جاری بیش از پنجاه هزار تن میوۀ افغانستان به کشور های همسایه صادر شده است. آقای غازی خیل افزود "سال گذشته ما تا این حد صادرات میوه نداشتیم، امسال در شش ماه گذشته ما بیش از ۵۰ هزار تن میوه را به کشور های همسایه و کشور های خلیج صادر کردیم، انگور، انار و سیب بسیار زیاد خوب بود ولی متاسفانه خربوزه و تربوز خوب نبود، علت اش هم این بود که در وقت رسیدن این دو قلم میوه را مرض زد."

مسوولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز تایید میکنند که محصولات باغ داری در سال جاری نسبت به سال گذشته تا حد قابل ملاحظه افزایش داشته است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع میگویند مناسب بودن وضع طبعی در سال جاری از عوامل اصلی افزایش محصولات باغ داری است.

کاهش در مشکلات

این مسئولین همچنان میگویند در سال جاری مشکلات کمی در راه های ترانزیتی افغانستان با کشور های همسایه بخصوص پاکستان وجود داشته و تاجران توانسته اند میوه را در زمان مناسب به بیرون از کشور صادر کنند.

آذرخش حافظی، مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید "برای انکشاف صادرات کدام کاری که رهنمود بدهد صورت نگرفته است، انکشاف صادارت خود به خودی بوده است... دو دلیل عمده است که یکی قرارداد ترانزیت و ترانسپورت از جانب پاکستان تا اندازۀ عملی شده."

قرارداد تجارتی با پاکستان

قرارداد ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان (ابتا) حدود دو سال پیش به منظور ایجاد سهولت ها، در عرصه تجارت و ترانزیت میان دو کشور امضا شد.

اما به گفته شماری از تاجران افغان و مسئولان اتاق تجارت و صنایع تا کنون همواره مشکلاتی در راه تطبیق این قرارداد وجود داشته است.

آذرخش حافظی می گوید در اکثر موارد با بروز کشیدگی های سیاسی میان پاکستان و افغانستان، در راه تطبیق این قرارداد نیزمشکلاتی رخ داده است که در نتیجه تاجران افغان متضرر شده اند.

مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت میگوید در سال جاری تا اندازۀ سهولت در تطبیق این قرارداد به وجود آمده که در نتیجه تاجران افغان توانسته اند بخشی از محصولات باغداری افغانستان را به بیرون صادر کنند اما او می گوید هنوز هم زمینه تطبیق صد در صد این قرارداد فراهم نشده و مشکلات زیادی در برخی موارد وجود دارد.

لوازم فرسودۀ کشاورزی

در عین حال باغداران و کشاورزان می گویند در حال حاضر مشکلات زیادی دارند که حل ناشده باقی مانده است.

به گفته کشاورزان در اکثر مناطق هنوز هم آنها از وسایل سنتی و کهنه استفاده می کنند و برای آبیاری باغ ها و زراعت شان مشکلات زیادی را متحمل می شوند. عبدالرزاق یکی از زارعین افغان می گوید "ما از بی آبی بسیار مشکل داریم، اگر آب داشته باشیم میتوانیم که چهار فصل از ملک خود حاصل بگیریم."

مسئولان اتاق تجارت و صنایع نیز این مشکلات را تایید میکند و می گوید بخاطر رشد تولیدات داخلی و رشد صادارت به برنامه های بسیار دقیق نیاز است که تا هنوز هم از سوی حکومت ارایه نشده است.
XS
SM
MD
LG