لینک های دسترسی

طرح جدید برای کمک به بیجا شدگان داخلی افغانستان

  • فوزیه احسان

وزارت مهاجرین افغانستان در صدد ساختن پالیسی است که بتواند جوابگوی مشکلات بیجا شده های داخلی در آن کشور باشد.

جماهر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز دوشنبه به امریکا گفت که از سه ماه به این طرف کار روی این پالیسی جدید آغاز شده و امیدوار است تا چند ماه آینده این برنامه تکمیل شود.

آقای انوری افزود "تا شش ماه آینده، بلکه از سه تا شش ماه آینده، این پالیسی را تکمیل میکنیم، همزمان با این پالیسی ما برای این برنامه های ملی می سازیم، یا یک پلان عملیاتی ساخته خواهد شد."

وزیر مهاجرین افغانستان همچنان گفت بخاطر تطبیق این طرح شماری از کشور ها از جمله کانادا، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشور های دیگر حاضر شده اند با افغانستان همکاری کنند.

او می گوید که در نشست توکیو نیز جامعه جهانی از طرح های که برای حل مشکلات عودت کننده گان و مهاجرین ارایه شده حمایت کرده است.

آقای انوری می گوید گخ بخاطر ساختن این پالیسی با متخصصین و مشاورین بین المللی نیز مشوره کرده اند تا جوابگوی تمام مشکلات بی جا شده های داخلی در افغانستان باشد.

وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان همچنان گفت تا کنون بخاطر رسیدگی به مشکلات بی جا شده ها کدام پالیسی و یا طرح مشخص وجود نداشت.

به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین، در سراسر افغانستان حدود ششصد هزار بی جا شده داخلی وجود دارد که در اثر جنگ، نا امنی، خشک سالی های پی در پی و یا مشکلات اقتصادی مناقط اصلی شان را راه کرده به جای دیگری پناه برده اند.

XS
SM
MD
LG