لینک های دسترسی

مرد افغان در آلمان به خاطر آویختن صلیب در گردنش مورد حمله قرار گرفت


پولیس شهر برلین آلمان گفته است که یک مرد افغان در آن شهر به خاطریکه صلیب در گردن داشت از سوی دو مهاجم مورد حمله قرار گرفته است.

پولیس گفته است که مردان مهاجم خشمگین از وی پرسیده بودند که چرا صلیب بر گردن کرده و مسیحی شده است. به گفتۀ پولیس یکی از مهاجمان گردنبند صلیب این مرد ۲۳ ساله را کنده و چندین مشت بر صورتش کوبیده است.

به گفتۀ مقام‌های پولیس آلمان، یکی از مهاجمان این مرد را – هویت وی افشا نشده است - قایم گرفته و مرد دیگر دو ضربۀ چاقو بر بدن وی وارد کرده و سپس هر دو مهاجم فرار کرده است.

مضروب زخمی پس از این رویداد دوستان خود را به کمک طلبیده و دوستان وی با پولیس و امدادرسانان به صحنه می رسند.

پولیس گفته است که این مرد در شفاخانه درمان شده و سپس مرخص شده است. به گفتۀ پولیس تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG