لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید بر ضرورت اعلان فوری کابینۀ جدید افغانستان


با این که زمان معرفی کابینه جدید هنوز هم مشخص نشده است، اما اعضای کمیته انتقال کابینه میگویند تلاش ها جریان دارد تا کابینه به وقت تعین شده تا کمتر از دو ماه معرفی گردد.

سید حسین عالمی بلخی، عضو کمیته انتقال میگوید مطالعات روی وزارت خانه ها جریان دارد و قرار است رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت، لست کابینه را پس از تکمیل شدن مطالعات روی وزارت خانه معرفی کنند.

اما اقای بلخی در مورد پیشرفت های که در این زمنیه صورت گرفته جزییات بیشتر ارایه نکرد و گفت تا زمانی که کار ها به جای نرسیده قرار نیست مسایل با مطبوعات شریک ساخته شود.

او گفت " کمیته هم که سر وزارت ها مطالعه میکنند کار میکنند، در مشورتی با رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرائیه و بعد از آن که کار سر خود وزارت ها به پایانت برسد بعد از آن در رابطه به افراد رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرائیه خود شان تصمیم خواهند گرفت و انتظار بکشید ان شا الله کار ها بزودی نهایی می شود"

رئیس جمهور احمدزی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی اعلام کرده بود که الی یک و نیم ماه بعد از ایجاد حکومت کابینه را معرفی خواهد کرد.

اما آقای بلخی دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی را مثال میدهد که دو ماه وقت گرفت تا کابینه اش را معرفی کند.

آقای بلخی همچنان احتمال کاهش یا تجدید نظر در مورد وزارت خانه ها را تایید کرد و اما گفت این مساله زمان گیر است و هنوز زود است که بگوید تغیرات در این زمینه قبل از معرفی کابینه صورت خواهد گرفت و یا بعد از آن.

آقای بلخی گفت " دور دوم انتخاب رئیس صاحب جمهور کرزی با این که آنها یک دور کار کابینه را پشت سر گذاشته بودند، مردم ما به یاد دارند چیزی در حدود دو ماه وقت گرفت تا آنها توانستند کابینه خود را به ولسی جرگه برای رای اعتماد بفرستند"

در این حال تحلل گران افغان میگویند طبق قانون حکومت مکلف است که تا دو ماه بعد از ایجاد حکومت کابینه را معرفی کند.

نصرالله ستانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل همچنان میگوید تاخیر در معرفی کابینه جدید بر روند کار های عادی نیز تاثیر منفی خواهد داشت " قانونی را که شورای ملی چند سال پیش به تصویب رسانده مدت وزیران سرپرست را دو ماه پیش بینی کرده ، با شددتی که حکومت و رهبری حکومت جدید شروع کرده و آرزوی اقدمات و اجراعات نو را دارد فکر میکنم باید هرچه زودتر تفاهم صورت گیرد"

ودیر صافی، یک تن دیگر از استادان حقوق و علوم سیاسی میگوید حکومت باید معیار های مسلکی و شایسته سالاری را در گزینش وزیران کابینه در نظر گیرد و افرادی را معرفی کند که گذشته خوب داشته باشند.

از سوی دیگر امروز اعضای سازمان خط نو خواستار معرفی زودتر کابینه شدند.

ده ها تن از اعضای این سازمان با راه اندازی راه پیمایی در کابل گفتند تاخیر در اعلان کابینه مشکلاتی را در اجراعات ارگان های حکومتی به بار آورده است و کار ها به کندی در وزارت خانه ها به پیش می رود.

اعضای سازمان خط نو نیز بر گماشتن افراد مسلکی و شایسته در کابینه تاکید میکنند و از رهبری دولت می خواهند که برای گماشتن افراد پاک و شایسته در کابینه تلا ش کند.

XS
SM
MD
LG