لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی محتاطانۀ سفیر اتحادیۀ اروپایی درمورد صلح در افغانستان


سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل گفت اگر توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی به کامیابی برسد، گروه‌های دیگر مخالف مسلح نیز ترغیب می‌شوند.

دولت افغانستان در حدود سه ماه قبل موفق شد با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در یک‌ونیم دهۀ گذشته در برابر نیروهای دولتی افغان می‌جنگید توافق‌نامۀ صلح را به امضا برساند.

هرچند به گفتۀ یک عضو حزب اسلامی، برخی از اعضای این حزب از روند تطبیق مواد موافقت‌نامۀ صلح چندان راضی نیستند، اما به گفتۀ مقا‌م‌های حکومتی، صلح با حزب اسلامی برای دولت افغانستان یک دست‌آورد بزرگ است.

در همین حال فرانس مایکل میلبن سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل گفت اگر توافق‌نامۀ صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی به کامیابی برسد، دیگر گروه‌های مخالف مسلح نیز به پیوستن به روند صلح، ترغیب می‌شوند.

رویکرد آینده مشترک برای صلح

آقای میلبن که در یک نشست خبری زیر نام رویکرد آیندۀ مشترک برای مصالحه در افغانستان سخنرانی می‌کرد، افزود در یک‌ونیم سال گذشته تلاش بیشتر برای صلح، نسبت به ده سال گذشته شده است.

به گفتۀ آقای میلبن ما باید مطمین شویم که توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی موفقیت آمیز است"آنچه ما باید انجام دهیم اینست که باید تلاش کنیم و مطمین شویم که توافق‌نامۀ صلح موفقیت آمیز است و امیدواریم که موفقیت این توافق‌نامه سبب شود تا دیگر گروه‌های درگیر نیز به روند صلح بپیوندند . همچنان این حقیقت را بازگو می‌کند که صلح در افغانستان امکان پذیر است".

به گفتۀ سفیر اتحادیۀ اروپا صلح در افغانستان ممکن است و پروسۀ صلح می‌تواند به موفقیت انجام یابد.

عبدالله عبدالله رئیس اجراییۀ افغانستان که نیز در نشست رویکرد آیندۀ مشترک برای مصالحه در افغانستان بود گفت تروریستان از افغانستان برای رسیدن به اهداف‌شان استفاده می‌کنند.

حمایت از دهشت افگنان

رئیس اجراییه بدون گرفتن نام پاکستان یا کدام کشور دیگر افزود که هنوز کسانی که در افغانستان می‌جنگند حمایت می‌شوند:"تروریستان از گوشه‌های مختلف دنیا آمده اند و افغانستان را یک‌جایی برای خود پیدا کردند تا از اینجا اهداف خود را پیش ببرند. در ۱۵ سال گذشته حالتی نیامده که همسایۀ ما به این معتقد شود که با حمایت از گروه‌های که در جنگ اند نه تنها منافع افغانستان بلکه منافع هیچ کشوری تأمین نمی‌شود".

آقای عبدالله گفت هرکوشش که برای تأمین صلح از سوی کشورهای دیگر صورت می‌گیرد رهبری آن باید در دست دولت افغانستان باشد.

ادارۀ بین‌المللی پگواش که از چندین سال بدین سو نشست‌هایی را به منظور موفق شدن پروسۀ صلح افغانستان انجام داده است، می‌گوید برای موفقیت این پروسه امیدواری‌های وجود دارد.

خوشبینی برای دراز مدت

خلیل‌الله صافی رئیس ادارۀ بین‌المللی پگواش در افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت نباید انتظار داشته باشیم که این پروسه به زودی نتیجه دهد؛ اما برای درازمدت خوشبینی وجود دارد.

وی گفت:"ما تضمین کرده نمی‌توانیم و خوشبینی هم نمی‌کنیم که به زودی نهایی می‌شود و نتیجه می‌دهد. این پروسه خیلی مغلق، پیچیده و زمانگیر است؛ ولی ما از سال‌ها به این‌طرف به شکل تدریجی موفقانه پیشرفت می‌کنیم. امیدوار هستیم که این پروسۀ گفتمان غیر رسمی به گفتمان و مذاکرات رسمی مبدل می‌شود".

این در حالیست که قرار است تا دوماه آینده نشست بزرگی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان از سوی ادارۀ پگواش برگزار شود. در نشستی که روز پیش پگواش با حضور سران پیشین جهادی و گروه‌های سیاسی برگزار کرده بود. در مورد پیش‌نویس 19 ماده‌یی که شامل آتش بس نیز است،صحبت کردند.

XS
SM
MD
LG