لینک های دسترسی

تامین سهولت برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه

  • فوزیه احسان

جماهر انوری وزیر امورمهاجرین افغانستان گفت با تطبیق ستراتیژی که مورد تایید شرکت کننده گان کنفرانس کشورهای اسلامی و کنفرانس ژنو قرار گرفته، سهولت های زیادی برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه فراهم خواهد شد.

وزیر مهاجرین افغانستان می گوید مشکلات مهاجرین افغان در ایران، پاکستان و دیگر کشورهای جهان، موضوع اصلی مورد بحث در کنفرانس های بین المللی ژینیوا و کنفرانس کشور های اسلامی در عشق آباد بود.

جماهیر انوری این بیاناتش را پس از بازگشت از کنفرانس های ژنو و کنفرانس کشورهای اسلامی به روز چهار شنبه با خبرنگاران در کابل بیان داشت.

به گفته وزیر مهاجرین عرضه خدمات صحی، تعلیم و تربیه، آب آشامیدنی و سایر خدمات اجتماعی برای مهاجرینی که درکشور های همسایه ، ایران و پاکستان بسر می برند و همچنان جابه جا کردن و انتقال مهاجرین به کشورهای مهاجر پذیر توسط اداره یو ان اچ سی آر، برخی از موادی است که در این ستراتیژی شامل است.

XS
SM
MD
LG