لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات امنیتی افغان: 'در قضیه ترور ربانی شورای کویته دخیل است'


مقامات امنیتی افغان: 'در قضیه ترور ربانی شورای کویته دخیل است'

ریاست عمومی امنیت ملی میگوید تحقیقات در رابطه به چگونگی قتل برهان الدین ربانی جریان دارد و بخشی از تحقیقات نشان داده است که شورای کویته در حمله به جان استاد ربانی دست دارد.

مسوولین ریاست امنیت در این مورد به روز پنج شنبه دو روز پس از قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح معلومات داده اند.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید تحقیقات نشان میدهد که شورای کویته در قضیه کشتن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهور اسبق افغانستان دخیل است.

شفیق الله طاهری از مسؤلین مطبوعات ریاست عمومی امنیت ملی به روز پنج شنبه در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت "تحقیقات ما در این ارتباط جریان دارد و آنچه که ما تا به حال پیدا کردایم از لابه لای گپ های شهود حادثه، کسی که از ابتدا در جریان بوده واحدیار صاحب است گفتند که شخصی به نام حمیدالله از شورای کویته، یعنی به این معنی که شورای کویته در این قضیه دخیل بوده ، ولی هنوز هم تحقیقات ما جریان دارد، انشاالله در انکشافات بعدی برای شما خواهیم گفت که دیگر چی کسانی در این قضیه دخیل بوده و کار کرده است"

در این کنفنرانس خبری رحمت الله واحید یار مسؤل ارتباطات شورای عالی صلح که تماس های مهاجمین را با شورای عالی صلح فراهم کرده است میگوید، تماس ها با شخصی که خود را عضو شورای کویته معرفی کرده بود از چهار ماه به این طرف ادامه داشت و شخی به نام حمید الله به خاطر انجام مذاکرات در این جریان به کابل رفت و آمد داشته است.

واحدیار که خود نیز در حمله روز سه شنبه در خانه برهان الدین ربانی زخمی شده است به روز پنج شنبه در رابطه به روند مذاکراتی که میان مهاجمین و رهبری شورای عالی صلح جریان داشت به رسانه معلومات داد.

او در بخشی از صحبت هایش با رسانه گفت "حمید الله نام برای من زنگ زد، گفت من آمده نمی توانم، به گفته خودش برای او در امارت کاری پیش آمده بود اما او گفت شخص دیگری را برای رساندن پیام آنان به افغانستان مامور شده است، من گفتم او کی است، گفت تا هنوز مشخص نشده است، اما تا سه روز با تو تماس میگیرد، تو با او صحبت کن و طوری که لازم است اقدام کن."

برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، به روز سه شنبه در اثر یک حمله انتخاری در منزلش کشته شد.

قرار است جسد برهان الدین ربانی فردا جمعه در تپه وزیر اکبر در کابل به خاک سپرده شود.

تا هنوز هیچ گروهی مسوولیت قتل ربانی را بعهده نگرفته است.

XS
SM
MD
LG