لینک های دسترسی

Breaking News

ترجمانان افغان قوای فرانسه‌ای از تهدیدات جانی در هراس اند


تعدادی از افغان هایی که سابق با نیروهای فرانسه‌ای در افغانستان کار میکردند، اکنون در فرار از تهدید مرگ قرار دارند

تعدادی از افغان هایی که در گذشته با قوای فرانسه‌ای مستقر در افغانستان به حیث ترجمان کار می کردند، اکنون برای مصؤونیت فردی و خانواده های شان در تقلا بوده و از تهدید مرگ در فرار اند.

پس از خروج بخش گستردۀ نیروهای خارجی و ختم ماموریت جنگی آنان در افغانستان، شماری زیادی از افغان های که با آنان همکاری می کردند، اکنون در معرض خطر حملۀ شورشیان و مخالفان مسلح قرار گرفته اند.

یکی از این کارمندان افغان، ذبیح الله نام دارد که به گفتۀ خودش طالبان دو بار بر او حمله کرده و قلمرو تندروان طالب تا پنج دقیقه یی دروازۀ خانه اش گسترش یافته است.

چند روز پیش، ذبیح الله حین صحبت کردن با یک گزمۀ ناتو در ولایت کاپیسا در شمال کابل در نزدیکی خانه اش، آماج حملۀ انتحاری قرار گرفت و زخمی شد. در آن حمله یک سرباز خارجی نیز کشته شد.

ذبیح الله به این باور است که هدف آن حمله طالبان، خودش بود و اضافه می کند که "همگی میگویند که قریه ام را باید ترک کنم، اما توان ترک قریه ام را ندارم، چون برای انتقال از اینجا نیاز به پول و کار و بار با درآمد خوب دارم."

ذبیح الله به پولیس افغانستان نیز مراجعه کرده است ولی پولیس با پذیرش ادعای تهدید علیه او، گفته اند که در مورد تأمین امنیت و مصؤنیت او کاری کرده نمی تواند.

حدود ۱۵۲ کارمند افغان که با نیروهای فرانسه‌ای در بخش ترجمه، آشپزی، رانندگی و دیگر امور کار می کردند، اکنون از رد درخواست شان برای پناهندگی در فرانسه نگران اند. فرانسه تنها درخواست پناهندگی حدود ۱۰۰ کارمند افغان و خانواده های شان را پذیرفته است.

ستره محکمۀ فرانسه در اوایل ماۀ اکتوبر اعلان کرد که یافته ها نشان می دهد که در رسیدگی به درخواست ترجمانان و کارمندان افغان، برای مسکن گزینی و انتقال به فرانسه محاسبات نادرست صورت گرفته است و قضایای کارمندان افغان را متعلق به وضعیت فردی آنان خواند.

یکی از وکلای مدافع ترجمانان افغان در فرانسه نیز امیدوار است که یافته های ستره محکمۀ آن کشور ممکن مقامات مسوول را متوجه نگرانی جدی سازد.

XS
SM
MD
LG