لینک های دسترسی

Breaking News

مدیریت مکاتب افغان ترک به حکومت ترکیه انتقال یافت


مکاتب افغان ترک در حال حاضر ۱۴ باب مکتب در هشت ولایت افغانستان دارد.

روز دوشنبه یک تفاهمنامه میان مقام‌های وزارت معارف افغانستان و ترکیه به امضا رسید که بربنیاد آن مدیریت مکاتب افغان ترک از مؤسسه "چاغ ایجوکیشنل" به حکومت ترکیه انتقال یافت.

محمدابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف افغانستان روز دوشنبه تفاهمنامۀ انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک را به حکومت ترکیه، با وزیر معارف آن کشور در کابل، به امضا رسانید.

آقای شینواری گفت که با انتقال مدیریت این مکاتب به حکومت ترکیه، در نصاب تدریسی آن "هیچ گونه تغییر" ایجاد نخواهد شد.

او افزود"امتحان جذب شاگردان در سراسر افغانستان دایر می‌گردد و در فیس آن هم ۲۰ درصد کاهش می‌آید".

آقای شینواری گفت که پس از این، برای فرزندان قربانیان ارگان‌های امنیتی افغانستان در این مکاتب، به گونۀ رایگان سهم درنظر گرفته خواهد شد.

به گفته سرپرست وزارت معارف افغانستان، بربنیاد تفاهمنامه‌ای "انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک" تعداد این مکاتب از سوی حکومت ترکیه، به ۲۸ باب و ظرفیت لیلیه‌های شاگردان ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت، ده مکتب تخنیکی و مسلکی جدید ایجاد خواهد شد، تعداد شاگردان این مکاتب تا ده سال آینده به ۱۸هزار تن خواهد رسید و برای ده درصد از فارغان این مکاتب، زمینۀ تحصیل در سطح لیسانس، ماستری و دکتورا در کشور ترکیه مهیا خواهد شد.

بربنیاد این تفاهمنامه حکومت ترکیه متعهد شده است که با یک پلان ده ساله، کیفیت مکاتب افغان ترک را بهبود ببخشد.

عصمت یولماز، وزیرمعارف ترکیه گفت که به همکاری خویش با وزارت معارف افغانستان ادامه خواهند داد.

به گفته مقام‌های وزارت معارف افغانستان، حکومت ترکیه برای بهبود مکاتب افغان ترک، در مرحلۀ نخست، پنج میلیون و پس از آن ۲۰ میلیون دالر در نظر گرفته است.

مقام‌های وزارت معارف افغانستان گفته اند که برای تطبیق این تفاهمنامه، یک تیم مدیریتی مؤظف شده است.

اما کمیتۀ والدین شاگردان افغان ترک، این اقدام حکومت افغانستان را خلاف قانون خوانده و گفته اند که در اعتراض به این اقدام حکومت، خیمۀ تحصن برپا خواهند کرد.

در حال حاضر در ۱۴ باب مکتب، مکاتب افغان در هفت ولایت افغانستان هشت هزار شاگرد در حال آموزش اند.

XS
SM
MD
LG