لینک های دسترسی

Breaking News

مسؤولیت های زندان بگرام به دوش کی خواهد بود؟


پایگاه هوایی بگرام
اردوی ایالات متحده برای مدتی نامعینی امور یک بخش زندان بگرام را به پیش خواهد برد که در آن جنگجویان خارجی نگهداری میشوند.
این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته، انتقال امور زندان بگرام به نیروهای افغان را یک کامیابی بزرگ عنوان کرد و تاریخ دهم سپتمبر را روز انتقال امور زندان بگرام به نیروهای افغان عنوان کرده است.

تفصیل ها و تحلیل ها
روز نامۀ نیویارک تایمز از قول ولییم لیتزا، معین وزارت دفاع ایالات متحده در بخش پالیسی زندان مینویسدکه بر اساس توافقنامه، تاریخ تعین شده به این معنی است که از زمان امضای توافقنامه الی دهم سپتمبر تمام اتباع افغان که از قبل در حبس به سر میبردند، به بخش زندان تحت کنترول نیروهای افغان انتقال میبابند.
رئیس جمهور افغانستان تا به حال در مورد تفسیر توافق نامه به شکل علنی چیزی نگفته است ولی در ابتدا تقاضا کرده بود که مسؤولیت زندان و زندانیان باید به شکل فوری به افغانها سپرده شود.
ولی یک تعداد مقامات افغان گفته اند که نقش متداوم ایالات متحده در این خصوص تاحدی درک میشد و تا جایی قابل قبول نیز است. نیرویارک تایمز از قول جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه نوشته است که اتباع افغان برای افغانستان اولویت دارد و زمانی که بحث در مورد اتباع کشور سوم به میان میاید، در این رابطه در آینده با شرکای بین المللی صحبت شده وتصمیم اتخاذ خواهد شد.

وظایف دشوار و مشکلات رسیدگی به قضایایی زندانیان
غلام فاروق بارکزی که مسؤولیت این زندان را به عهده دارد، هفتۀ گذشته در مصاحبۀ به نیویارک تایمز گفته است که نیروهای افغان هنوز هم در جریان ساختار ظرفیت اند. آقای بارکزی افزوده است که به عقیده او اگر ایالات متحده در حال حاضر مسؤولیت نگهداشت زندانیان خارجی را به عهده داشت باشد، بهتر خواهد بود.
آقای بارکزی گفته است که تا به حال در حدود 1638 زندانی در ارتباط به جرایم جنایی به محکمۀ راجع شده و 963 تن دیگر به بورد بررسی گسیل شده است. او علاوه کرده است که تا به حال بورد بررسی 600 قضیه را مرور کرده و از آن جمله رهایی 374 تن را پیشنهاد کرده است. ولی هیچ کسی تا به حال رها نشده است.

دلایل عدم رهایی زندانیان
نیرویارک تایمز مینوسید که دلیل عدم رهایی زندانیان موجودیت اسناد و مدارک محرم نزد مقامات امریکای است. بخش مهم کاری برای مقامات امریکایی غیرمحرم سازی مدارک در مورد هر زندانی میباشد که ارایه این اسناد با محکمۀ افغانستان و یا بورد های بررسی بعد از انتقال زندانیان کمک خواهد کرد.
برای حفظ منابع استخباراتی، ایالات متحده برای مدتی معلومات را در دسترس مقامات افغان قرار ندادند و یا هم فقط برای مرور به آنها ارایه کردند ولی حق کاپی آن محفوظ بود.
آقای لیتزا گفته است که اگر ایالات متحده با رهایی زندانی پیشنهاد شده موافق نباشد، مقامات امریکایی مدارک محرم را مجدداً مرور میکند تا معلومات اضافی را به مقامات افغان ارایه کنند.
پیشبرد یک بخش از زندان توسط ایالات متحده پیچیدگی ماموریت کنترول این زندان را برجسته میسازد زیرا عساکر امریکایی هنوز هم در حملات شان توقیف های جدید را انجام میدهند و این خطر هنوز هم وجود دارد که اگر این زندانیان رها شوند دوباره برخواهند گشت و دست به راه اندازی حملات خواهند زد.

جوانب حقوقی توقیف ها
گل رحمان قاضی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که سیستم حبس بدون محاکمه غیر قابل قبول و خلاف مواد قانون اساسی است.
ولی آقای لیتزا به نیویارک تایمز گفته است که در زمان جنگ متداوم، حبس کردن افراد بدون محاکمه یک امر قانونی و برای کسب اطلاعات ضروری میباشد و به عساکر این انگیزه را میدهد که در جریان محاربه توقیف را برکشتن جنگجویان ترجیح بدهند.
XS
SM
MD
LG