لینک های دسترسی

اقدامات حکومت افغانستان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان


اقدامات حکومت افغانستان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان

زنان افغان ازحمایت و پشتیبانی شورای علمای افغانستان جهت مبارزه با خشونت علیه زنان استقبال کرده میگویند که رهبری شورای سراسری علما و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به آنان وعده سپرده اند که در راستای کاهش خشونت علیه زنان اقداماتی لازم صورت خواهد گرفت.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در نشست روز جمعه با اعضای شورای علما و زنان افغان، خشونت و ظلم بالای زنان را دشمنی با اسلام خواند.

" یکی این که ما و شما یک مجلس بزرگ ملی را برگزار کنیم، از علمایی افغانستان و بزرگان قوم و در این کنفرانس صدای دخترکان مظلوم افغان را بلند کنیم که به خاطر احتیاج به فامیل و احتیاج به مرد کشته می شوند، گردن بریده می شود، این را ما وظیفه خود میدانیم، وظیفه دین خود میدانیم و وظیفه انسانی و بشری خود میدانیم که علیه ظلم تبلیغ کنیم، جامعه را آگاه کنیم و بفامانیم که این ظلم نشود، دین ما و وجدان ما به ما حکم میکند که صدای خود را بلند کنیم."

از جانب دیگر، مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سراسری علمای افغانستان که در این دیدار حضور داشت، هرنوع خشونت علیه زنان را محکوم کرد و از مراجع عدلی و قضایی افغانستان خواست تا با مرتکبین با قاطعیت برخورد کنند.

XS
SM
MD
LG