لینک های دسترسی

Breaking News

گروه بحران: دست آورد های زنان افغان قابل برگشت است


یک نهاد بین المللی از افزایش معروض شدن زنان افغان به خشونت و محرومیت آنان از شمولیت در عرصه های دولتی خبر می دهد.

در گزارش تازۀ گروه بین المللی بحران آمده که با نزدیک شدن سال ۲۰۱۴ و افزایش نقش نیروهای محافظه کار در افغانستان، دستاوردهای آن کشور در عرصه حقوق زنان شکننده است.

در گزارش این نهاد مستقر در بلجیم آمده است که زنان افغان نقش عمده در دولت پس از طالبان ایفا نموده اند، اما هنوز هم آنان با "تبعیض گسترده" روبرو می باشند. گزارش می افزاید که با نزدیک شدن خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، حملات بالای زنان فعال در بخش های مختلف دولتی به شمول نمایندگان پارلمان چند برابر افزایش یافته و تلاش ها بخاطر معکوس ساختن دستاورد های ۱۲ سال اخیر در عرصه حقوق زنان نیز چند برابر زیاد شده است.

هوسی وردک، فعال حقوق زن در کابل ضمن تایید یافته های این گزارش می افزاید که مسئله "رهبری حقوق زنان و سهم آنان در عرصه های مختلف جامعه افغانستان در حال حاضر در یک حالت تزلزل بسر می برد."

وضعیت مبهم زنان

هوسی وردک در صحبت با صدای امریکا افزود که ادعای اعاده حقوق زنان در افغانستان فعلاً بیشتر به یک وسیله سیاسی برای سیاسیون آن کشور مبدل شده است. و گفتَۀ خانم وردک "مربوط به خانم ها از سوی حکومت و برخی نماینده های احزاب سیاسی به عنوان یک وسیله سیاسی استفاده شده که به نظر من این در نفس خود یک مسئله بسیار خطرناک برای زنان در افغانستان است."

این در حالیست که عدم تصویب قانون محو خشونت علیه زنان در شورای ملی افغانستان بحث ها در مورد برگشت به عقب تامین حقوق زنان در جامعه آن کشور را شدیداً دامن زده است.

گروه بین المللی بحران در این گزارش که زیر نام "زنان و بحران در افغانستان" از افزایش دیدگاه های محافظه کارانه در نهاد های دولتی افغانستان نسبت به حقوق زنان ابراز نگرانی می کند.

این گزارش همچنین می افزاید که از روند انتقال مسئولیت های امنیتی و انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در افغانستان "باید به عنوان یک فرصت قدرت بخشیدن به زنان و تحکیم حقوق آنان" استفاده گردد.

انتخابات سرنوشت ساز

شهرزاد اکبر عضو "افغانستان ۱۴۰۰" نیز انتخابات ریاست جمهوری را یک رویداد مهم در تامین و تحکیم حقوق زنان در افغانستان پنداشته می گوید "به عنوان یک شهروند برایم مهم است تا ببینم که نامزد ها به صورت مشخص در مورد زنان چه برنامه و چه تعهد دارند و اینکه تا حال به چه اندازه تکت های مختلف در ظرفیت های پیش از این انتخابات تعهد شان را نسبت به حقوق زنان نشان داده اند."

در بخش از گزارش آمده است که زنان در مذاکرات صلح با طالبان به "حاشیه" رانده شده اند. گزارش پیشنهاد می کند تا برای حفظ حقوق زنان، حکومت افغانستان و ایالات متحده و سایر کشور های شامل در پیمان ناتو که تحت ماموریت آیساف در افغانستان سرباز دارند، باید تساوی حقوق زن مندرج در قانون اساسی افغانستان، و تحفظ و توانمند سازی زنان را به عنوان پیش شرط های مذاکرات صلح با طالبان مطرح کنند.

این گزارش همچنین می افزاید "تاریخ افغانستان هرگز شاهد همچو مشارکت بلند و فعال زنان در عرصه های مختلف سکتور دولتی در افغانستان نبوده" اما مبارزه برای تامین حقوق زنان در افغانستان هنوز از پایان آن فاصله زیاد دارد.
XS
SM
MD
LG