لینک های دسترسی

Breaking News

موفقیت یک بانوی افغان تبار در انتخابات شورا های محلی لندن


برای نخستین بار در انتخابات شورا های محلی لندن، یک بانوی افغان تبار توانسته به عنوان نمایندۀ منطقۀ خود انتخاب گردد.

پیمانه اسد در انتخابات امسال شورا های محلی، از جانب حزب کارگر بریتانیا، از منطقۀ روگزِت به شورای شهری هــَرو در حومۀ لندن راه یافت. او میگوید نخستین أفغان تبار در بریتانیا است که توانسته با کسب آرای مردم، عضویت شورای محلی را بدست آورد.

پیمانه اسد سه ساله بود که به بریتانیا مهاجر شد و عمر خود را تا کنون در همان کشور گذرانیده است. بانو اسد میگوید وقتی دید که حضور افغانها در عرصۀ سیاست بریتانیا کمرنگ بوده و تا حال کدام أفغان تباری خود را کاندید انتخابات نکرده بود، تصمیم گرفت تا این کار را کند.

مصاحبۀ تلویزیون آشنا صدای امریکا با پیمانه اسد را در اینجا تماشا کرده میتوانید:

XS
SM
MD
LG