لینک های دسترسی

Breaking News

زنان افغان از مذاکرات صلح دور نگه داشته شده اند - آکسفام


جوریت کمینگا، مشاور بخش پالیسی نهاد بین المللی آکسفام است. او به تازگی از کابل برگشته است. او می گوید که آکسفم ۲۳ مورد مذاکرات صلح را بین طالبان، حکومت افغانستان و جامعه جهانی طی نه سال گذشته ردیابی نموده است.

جوریت کمینگا می افزاید که در جریان مذاکرات صلح بین جامعه جهانی و طالبان، هیچ زن افغان حضور نداشت. به گفته او، تنها در دو مورد مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان زنان حضور داشت.

کمینگا می افزاید که "در مذاکرات صلح که به ویژه توسط جامعه جهانی برگزار گردیده بود، ما هیچ مشارکت معنی دار زنان را شاهد نبودیم. ممکن در جریان برخی مراحل مذاکرات، با زنان افغان مشوره صورت گرفته باشد، اما آنان نقش فعال و مشارکت از آغاز مذاکرات نداشتند."

قرار است یک نشست بین المللی در مورد افغانستان به تاریخ سوم و چهارم ماه دسمبر در لندن برگزار گردد. آکسفم می گوید که جامعه جهانی باید از این فرصت برای دفاع حقوق زنان افغان استفاده کند.

زنان در طول حکومت طالبان از حق تحصیل و کار محروم بودند. اکنون حدود ۴۰ در صد شاگردان مکاتب در افغانستان، دختران اند.

اما آکسفام می گوید که هنوز خطر از دست دادن این پیشرفت ها محسوس بوده و برای جلوگیری از آن، باید حفاظت از حقوق زنان در صدر اولویت ها قرار گیرد.

جوریت کمینگا می گوید: "این واقعاً یک امر مهم است که حکومت جدید افغانستان و جامعه جهانی به آنچه قبلاً گفته بود، متعهد باقی بماند - یعنی حقوق زنان نباید به مخاطره بیافتد و زنان افغان باید در هر گونه میز مذاکرات صلح یک کرسی داشته باشند."

داکتر کترین براون، کارشناس نقش زنان در کشور های جنگ زده است و در کنیگز کالج لندن تدریس می کند.

او می گوید که نقش کمرنگ زنان در مذاکرات صلح یک امر غیر معمول نیست. او می افزاید که در طول یک دهه گذشته، به گونه اوسط فقط چهار در صد زنان در پای همه توافقات صلح در سراسر جهان امضا نموده اند.

کترین براون می گوید: "به این موضوع نباید به عنوان یک مسئله کاملاً وابسته به طالب و یا افغانستان دیده شود. این یک موضوع حل منازعه در سراسر جهان بوده و صدای زنان به طور مداوم کم ارزش تلقی می گردد و نادیده گرفته می شود."

داکتر براون در مورد تاثیرات واقعی نشست بین المللی لندن در مورد افغانستان بالای وضعیت زنان افغان خوشبین نیست. ولی او می گوید که همچو نشست ها لزوماً بهترین راه برای بهبود زندگی زنان افغان نیست.

خانم براون می گوید که جامعه جهانی به این باور است که افزایش حضور زنان در سکتور دولتی سبب توانمند ساختن زنان در سکتور خصوصی نیز می گردد.

کترین براون می گوید: "در حالیکه ما باید بیشتر روی بهبود زندگی روزانه زنان و دریافت راه ها برای افزایش مصئونیت آنان تمرکز کنیم و به آنان کمک کنیم تا چگونه در زندگی شان مفهوم و ارزش را جستجو کنند."

خانم براون می گوید که زنان می توانند نسبت به سطح ملی، بیشتر در سطح محلی در آوردن صلح و امنیت کمک کنند.

نهاد آکسفم می گوید که زنان اکنون با بلندترین سطح خشونت در افغانستان روبرو بوده و سهم آنان در پارلمان کاهش یافته است. به گفته آکسفم، قوانین که برای محافظت از حقوق زنان ایجاد شده نیز در معرض خطر قرار دارد.

گزارش: سیله هنیسی، خبرنگار صدای امریکا در لندن

ترجمه: میرویس رحمانی

XS
SM
MD
LG