لینک های دسترسی

Breaking News

۵ میلیارد دالر از طریق کابل بانک به خارج رفت، کمیته بررسی


کابل بانک، بزرگترین اختلاس مالی در افغانستان
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید، کابل بانک در چهار سال بیشتر از پنج میلیارد دالر را از افغانستان به خارج انتقال داده بود.

دراگو کاس، رئیس این کمیته، گفت ۹۰۰ میلیون دالر این پول در حسابات بانکی آن سهم داران پیشین کابل بانک سرازیر شده بود که در قضیه فساد مالی کابل بانک دخیل استند. "چهارصد ملیون دالر از نهصد ملیون مشخص به نام سهم داران کابل بانک، به ۱۲ کشور مختلف انتقال داده شده است."

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که چگونگی بحران کابل بانک را بررسی نموده است میگوید، هدف این بررسی تامین شفافیت است.
در گزارش این کمیته گفت شده است که ۱۲ نفر و ۷ شرکت که مربوط به سهم داران کابل بانک است، در قضیه دزدی پول های کابل بانک دست دارند. هویت این اشخاص و شرکت ها مشخص نشده است.

اعضای کمیته به روز چهارشنبه پیشنهاداتی را برای جلوگیری از تکرار بحران کابل بانک، ارایه کردند.

ماجرای تشریح ناشده

ارزیابی های کمیته نظارت بر مبارزه فساد اداری در افغانستان میگوید که با وجود گذشت بیشتر از دو سال پس از آشکار شدن افتضاح کابل بانک، چگونکی این خیانت مالی هنوز برای مردم واضح نشده است.

در گزارش کمیته آمده است که سهمداران، مدیران و اشخاص منسوب به کابل بانک یک توطیهء پیچده یی را طراحی کرده بودند تا وجوه سپرده شده مردم را مورد دستبرد قرار دهند.
به اساس معلومات این گزارش، تا کنون بیش از ۱۳۵ ملیون دالر از پول های کابل بانک بصورت نقد بدست آمده است و همچنان بیش از ۱۸۱ ملیون دالر از طریق دارایی های این بانک حصول شده است.

اعضای کمیته اظهار امیداری کردند که کمیسیون تصفیه کابل بانک بتواند کم از کم نصف "پول های دزدیده شده کابل بانک" را حصول کند.

دراگو کاس شماری از عوامل بحران کابل بانک را اینگونه برشمرد: "بعضی عوامل بصورت مشخص به سیستم مالی افغانستان بر میگردد؛ به ظرفیت پاین بانک داری بانک ملی افغانستان؛ هماهنگی کم بین بانک و نهاد های تنفیذ قانون. عوامل دیگری که در این گزارش ذکر شده این است که نهاد های ملی و بین المللی نتواسته ظرفیت سازی کنند و مداخله های سیاسی از مسایلی است که این زمینه را در کابل بانک فراهم کرد."

دستبرد و اختلاس در کابل بانک، بزرگترین فساد مالی بانکی در تاریخ افغانستان شمرده میشود.
XS
SM
MD
LG