لینک های دسترسی

افغانستان تا ۲۵ سال دیگر به کمک ها نیاز دارد

  • فوزیه احسان

افغانستان تا ۲۵ سال دیگر به کمک ها نیاز دارد

مقامات افغان میگویند در اجلاس دوم بن از کشورهای کمک دهنده خواستار ادامه مساعدتها تا سال ۲۰۳۹ خواهند شد.

اشرف غنی احمد زی، رئیس کمیسیون روند انتقال، عصر روز دوشنبه گفت که روند انتقال امنیتی در افغانستان باید بر یک برنامه همه جانبه یی ۲۵ ساله متمرکز گردد.

او گفت در اجلاس دوم بن که در اوایل ماه دسامبر در شهر بن آلمان برگزار خواهد شد، افغانستان خواستار ادامه کمکهای درازمدت جهانی خواهد شد.

او گفت "از نگاه زمانی هدف انتقال ۲۰۱۴ یا ۱۳۹۳ سال ما است، از نگاه تحول ما باید روی یک برنامه ۲۵ ساله تمرکز داشته باشیم، عنوان کنفرانس بن از انتقال به تحول، عمیق ساختن و همه جانبه ساختن همکاری بین افغانستان و جامعه بین المللی است."

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، گفت که سکتور امنیتی افغانستان سالانه ۵ الی ۶ میلیارد دالر هزینه خواهد برداشت و برای تامین آن به مساعدتهای بین المللی ضرورت خواهد بود.

زاخیلوال که بر مصرف کمکهای خارجی از طریق بودجه حکومت افغانستان تاکید میورزید، گفت "پیشنهاد ما این است که افغانستان در بخش امنیتی صد درصد نیاز به کمک های درازمدت دارد که ممکن ۵ الی ۶ ملیارد دالر در سال باشد. در عین حال یک توازن بین کمک های امنیتی و انکشافی بوجود بیاید."

تا حال مشخص نیست که افغانستان تا ۲۵ سال آینده دقیقا به چه اندازه مساعدتهای جهانی نیاز خواهد داشت، اما تنها مصارف سکتور امنیتی آن بیشتر از ۱۲۵ میلیارد تخمین میگردد.

مقامات افغان اذعان داشته اند که افغانستان به تنهایی توان پاسخگویی به تمام نیازمندیهای انکشافی خود را نخواهد داشت.

در حالیکه افغانها از کشورهای غربی توقع بیشترین کمکها را دارند، بحرانهای مالی و اقتصادی که دامنگیر امریکا و اروپا گردیده نگرانیها در مورد تعهد به توسعه و انکشاف افغانستان را افزایش داده است.

XS
SM
MD
LG