لینک های دسترسی

Breaking News

قوای هوایی افغان با قلت پیلوت ها مواجه است


نیرو های هوایی افغان اخیراً در مأموریت های متعدد حصه گرفته اند
نیرو های هوایی افغان اخیراً در مأموریت های متعدد حصه گرفته اند

نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان در حال حاضر حدود ۱۳۰ فروند طیاره در اختیار دارند. با وجودی که این تعداد طیاره های نظامی برای کشوری چون افغانستان کافی نیست، اما نیرو های هوایی أفغان برای به پرواز در آوردن این ۱۳۰ فروند طیاره نیز پرسونل و پیلوت کافی ندارد.

سربازان افغان در میدان جنگ به شدت خواهان حمایت هوایی اند؛ حمایتی که در آن نه تنها دشمن مورد حملات قرار گیرد، بلکه افراد زخمی و کشته از میدان جنگ نیز انتقال یابد، و آن روزی که طیاره های قوای هوایی افغانستان این تقاضا ها را برطرف سازد، خیلی دور به نظر میرسد.

مشاورین ائتلاف ناتو به رهبری ایالات متحده که قوای مسلح افغان را آموزش میدهند و حال ماموریت عمده جنگی شان به پایان رسیده، میگویند که در استخدام پیلوت ها و عملۀ به قدر کافی مجرب با مشکل مواجه اند.

جنرال عبدالوهاب وردک قوماندان نیروهای هوایی أفغانستان میگوید که این کشور به قوای هوایی مقتدر و دفاعی نیاز دارد تا بتواند از حریم کشور دفاع کند.

سیف الدین پوپل، یک پیلوت افغان میگوید که بر اساس اصول، هر روز آنان باید سه تا چهار پرواز را انجام دهند، اما بیشتر أوقات از سبب قلت پیلوت ها، این اصول مراعات نشده و آنان هر یکی روزانه ۹-۱۰ پرواز انجام میدهد.

ایالات متحده به خاطر خروج اکثر نیروهای بین المللي از افغانستان، سال گذشته تعداد از طیارات پیشرفته را در اختیار نیروهای افغان قرار داد، اما در روند ساختار یک گروه خاص عملیات هوایی و آموزش عمله برای پرواز طیارات تهاجمی جدید نوع A-29 و C-130 باربری، مشاورین ائتلاف ناگزیر پیلوتهای مجرب را از واحد های دیگر به کار گماشتند.

مقامات میگویند که سال گذشته حد اقل ۹ طیاره به دلیل سانحه یا ترمیم، از دسترس بدر رفته است. نیروهای هوایی افغان در یک سال گذشته، فقط دو هیلکوپتر نوع ام آی 17 را از دست داده اند که به گفته مشاورین، بیانگر مجربتر شدن پیلوتها است.

از ماه جنوری سال ۲۰۱۶ تا ماه می امسال طیارات افغان ۶۹۳۰ ماموریت را انجام داده اند. بر اساس نظریات اردوی ایالات متحده، با وجود چالش ها، فیصدی حفظ وظیفه در نیروهای هوایی افغان بالا است.

XS
SM
MD
LG