لینک های دسترسی

انکشاف سیستم فضایی افغانستان و بازپس گیری کنترول حریم فضایی

  • فوزیه احسان

انکشاف سیستم فضایی افغانستان و بازپس گیری کنترول حریم فضایی

مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند نصب این رادارها در فضای افغانستان یک گام مهم به شمار می رود و نقش قابل ملاحظه در انکشاف سیستم هوانوردی افغانستان دارد.

داود علی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به روز یک شنبه به خبرنگاران گفت نصب این رادار باعث افزایش پرواز ها شده و از چندین جهت برای افغانستان مهم است.

او گفت "این سیستم کاملاً جدید است که با تکنالوجی سروی لانس مجهر است، همچنان در قسمت مصؤنیت پرواز های ملی و بین المللی که از فضای کشور ما عبور میکند ما را جداً همکاری میکند، همچنان در تحت پوشش قراردادن فضای کشور و ارایه خدمات تخنیکی برای مرکز کنترول پروازها، هر طیاره که وارد کشور شود ما امروز از طریق این سیستم آگاهی پیدا می کنیم و نکته دیگر افزایش قابل ملاحظه در پرواز های عبوری است که از طریق این پروژه که به نام ایملت یاد می شود آغاز می گردد."

این رادارها به کمک مالی و تخنیکی آلمان و آسترلیا در افغانستان نصب شده است.

ریودیگر کیونیگ سفیر جرمنی در افغانستان در این مراسم گفت با نصب این رادارها افغانستان کنترول خطوط هوایی کشور را بدست گرفته و همچنان این سیستم باعث افزایش عواید دولت خواهد شد.

سفیر آلمان در افغانستان میگوید با بکار انداختن این ستیستم در افغانستان، فضایی زیادی برای اتصال افغانستان با جهان هم در عرصه ملکی و هم در عرصه تجاری به وجود خواهد آمد.

او گفت "نصب سیستم مدرن کنترول ترافیک هوایی باعث تحکیم بیشتر امنیت می شود، این سیستم عواید را افزایش میدهد و گامی به سوی انکشاف خدمات اجتماعی در افغانستان است، جرمنی از سال های متمادی به این طرف همکار قابل اعتماد افغانستان بوده و این همکاری همچنان ادامه خواهد یافت."

این پروژه به ارزش ۲۰ ملیون یورو پول اروپا در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز گردیده بود که امروز تکمیل و جهت بهره برداری در اخیتار وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG