لینک های دسترسی

Breaking News

عطا محمد نور: حزب جمعیت باید متحول و آراسته گردد


عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، هنوز هم به چانه زنی های سیاسی به خاطر حضور در حکومت مرکزی، با رئیس جمهور غنی ادامه میدهد.

آقای نور که در جریان بیشتر از یک دهۀ گذشته، به یک چهرۀ بارز و جنجال بر انگیز در شمال افغانستان مبدل شده است، در مصاحبۀ اختصاصی با خبر گزاری رویترز گفته است که در صورت توافق با رئیس جمهور و دسترسی به یک نتیجۀ قابل قبول، موافقه خواهد کرد تا در سطح ولایت بلخ نیز تغییراتی وارد آید.

آقای نور که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ به گونۀ جدی از عبدالله عبدالله حمایت میکرد، اکنون به نظر میرسد که بدون در نظرداشت موقف رئیس اجرائیۀ کشور که از حزب جمعیت اسلامی افغانستان نمایندگی هم میکند، به تصمیم گیری ها میپردازد.

آقای نور گفته است که موازی با گفتگو هایش با رئیس جمهور غنی، سعی میورزد وضع کنونی حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز سر و سامان دهد تا باشد که "جمعیت متحول شود و متحرک شود و یک مقدار سازمان یافته حرکت کند".

صدای امریکا خواست تا در مورد گفته های آقای نور واکنش ریاست جمهوری افغانستان را نیز دریافت دارد، اما مقامات ارگ بیان داشتند که در مورد گفتنی ندارند و این "نظریات شخصی اقای نور" میباشد.

XS
SM
MD
LG