لینک های دسترسی

بانک مرکزی افغانستان: اسناد ۳۵۰ میلیون دالر قروض مردم تصفیه شده است

  • فوزیه احسان

بانک مرکزی افغانستان: اسناد ۳۵۰ میلیون دالر قروض مردم تصفیه شده است

مسوولین بانک مرکزی افغانستان می گویند که تلاش ها به خاطر تصفیه حسابات کابل بانک همچنان جریان دارد.

نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان امروز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که پس از تصفیه حسابات کابل بانک روشن شد که بیست در صد پول بانک یاد شده تا هنوز هم گم است.

آقای دلاوری اضافه کرد که 80 در صد پول قابل حصول است که از آن جمله ۲۰ در صد آن در آینده بسیار نزدیک و ۶۰ در صد این پول از یک تا پنج سال قابل حصول می باشد، اما جستجو به خاطر یافتن مدرک ۲۰ درصد پول دیگر جریان دارد.

رئیس بانک مرکزی افغانستان همچنان می گوید که اسناد ۳۵۰ میلیون دالر قروض مردم تصفیه شده است.

کابل بانک سال گذشته به خاطر فساد گسترد در ورطۀ سقوط قرار گرفت و مسوولیت تصفیه حساب این بانک به بانک مرکزی افغانستان سپرده شد.

این اقدام در حالی جریان دارد که ادامه فعالیت های کابل بانک به نوی کابل بانک انتقال یافته است.

وزارت مالیه افغانستان نیز ۸۲۵ میلیون دالر- معادل پول گمشده در کابل بانک- را به خاطر تصفیه حسابات و حل مشکلات این بانک تصویب کرد و کمیسیونی نیز به خاطر حل قضایایی کابل بانک ایجاد شد.

رئیس بانک مرکزی افغانستان همچنان گفت که قانون بانک داری اسلامی را به تازگی تدوین کرده و جهت تصویب و طی مراحل به وزارت عدلیه پیشکش کرده اند.

XS
SM
MD
LG