لینک های دسترسی

Breaking News

زمینه آموزش به صدها کودک شاقه کار در ننگرهار فراهم شد


وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين افغانستان می گويد براى ۷۰۰ کودک شاقه کار در شهرک سرحدى تورخم آموزش هاى حرفه هاى مختلف را فراهم نموده اند واين اطفال پس از سپرى نمودن اين دوره ها به انجام کارهاى خفيف مى پردازند.

آمنه افضلى، وزير وزارت کار، اموراجتماعى، شهدا و معلولين افغانستان یکشنبه در ننگرهار گفت آن وزارت مصمم است تا چنين افراد را در چهارچوب قانون پرورش دهند و براى دريافت نفقه به فاميل هاى خود متکى به خود شوند.

وزير کار وامور اجتماعى علاوه می کند به دیگر چنين افرادی نيز برنامه هاى مشابه را روى دست گرفته اند و براساس همين برنامه هاى ميزان اطفال شاقه کار را کاهش می دهند.

خانم افضلی همچنان يک مرکز آموزش هاى کمپيوتر را نيز به اطفال يتيم و بى سرپرست در يکى از پرورشگاه هاى شهر جلال آباد افتتاح نمود.

آمنه افضلى افزود از خدمات مرکز ياد شده در قدم نخست همه اطفالی که در پرورشگاه هاى جلال آباد ثبت نام استند، استفاده می کنند وسپس برنامه شان به ديگر چنين مراکز وسعت مى يابد.

وى همچنان سيستم پرداخت ماهانه ٢٩ یورو به حساب بانکى اطفال يتيم را نيز امروز در جلال آباد آغاز نموده گفت ماهانه از بودجه انکشافى وزارت شان ٢٩ یورو به حساب بانکى اين افراد واریز می شود که از آن خانواده ها استفاده می کنند.

اطفال يتيم از گشايش مرکز آموزش هاى کمپيوترى برای شان اظهار خرسندی کردند و گفتند قبل از اين با کمپيوتر هيچ آشنایی نداشتند.

پوهنيار عبدالحکيم شيرزاد رئيس اداره کار و امور اجتماعى ننگرهار می گويد پنج مرکز تعليمى را نيز در شهرک تورخم براى افراد شاقه کار تاسيس نموده اند که در آنجا اطفال تا صنف شش درس می خوانند وپس از آن شامل مکاتب رسمى دولتى می شوند.

اکنون در ننگرهار بيشتر اطفال شاقه کار در شهرک مرزى تورخم مشغول کار استند.
XS
SM
MD
LG