لینک های دسترسی

تجلیل از هشتمین سال تصویب و توشیح قانون اساسی افغانستان

  • فوزیه احسان

تجلیل از هشتمین سال تصویب و توشیح قانون اساسی افغانستان

با این که نهادهای نظارت از قانون اساسی و قانوندانان افغان، قانون اساسی افغانستان را در سطح منطقه بی نظیر می خوانند اما می گویند تا هنوز هم موانع زیادی در راه تطبیق قانون اساسی وجود دارد.

قانون اساسی افغانستان هشت سال قبل به تاریخ ششم ماه دلو سال ۱۳۸۲ تصویب و از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح شد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و صبغت الله مجددی را شنیدید که هشت سال قبل در مراسم رسمی تصویب و توشیح قانون اساسی افغانستان چنین بیاناتی داشتند.

حامد کرزی: "از تمام خواهران و برادرن خواهش دارم که به پا استاده شوند که ما این قانون اساسی را قبول کردیم و به آن عمل میکنیم."

صبغت الله مجددی: "ما یک جامعه قانونمند میخواهیم و قانون اساسی را امروز به همین منظور ساختیم."

در مراسمی که به روز چهارشنبه به مناسبت تجلیل از هشتمین سالگر تصویب قانون اساسی در کابل دایر شد، گل رحمن قاضی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق اساسی، عدم حمایت سیاسی از قانون اساسی را از مشکلات عمده در این راستا خواند.

او گفت "امیدار استم که این لحظات به پا استاده شدن شما، پیام قوی باشد برای مجریان قانون، برای حمایت سیاسی از قانون که بخود بیایند و مسؤولیت و رسالت تاریخی خود را ادا کنند، در غیر آن به شمول من قرضدار این ملت خواهند رفت."

احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان علت اصلی تطبیق نشدن قانون اساسی در افغانستان را نبود اراده در سطح رهبری دولت برای تطبیق قانون اساسی می داند و می گوید قانون شکنی ادارت حکومت به اساس فرامین ریاست دولت یکی از مشکلاتی است که ولسی جرگه را با چالش رو به رو کرده است.

اقای بهزاد در این مورد افزود "یکی از مثال ها عدول و تخطی از احکام قانون بودیجه، به مصرف رساندن مبالغ بیشتر از آن چیزی که در بودیجه منظور شده بود توسط ادارات حکومتی است."

بهزاد همچنان تایید می کند که مشکلاتی در قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی کنونی افغانستان نیز وجود دارد که به گفته او نیاز به تغیر و تعدیل دارد اما او میگوید در شرایط کنونی تاکید آنان بر این است که قانون اساسی موجود با ساختار فعلی اش باید بصورت درست تطبیق شود.

از سوی دیگر حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان میگوید تا اکنون درک درستی از قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد تا قانون اساسی بصورت درست تفسیر و توضیح گردد که به گفته وزیر عدلیه این موضوع نیز در راه تطبیق قانون اساسی مشکل ایجاد می کند.

آقای غالب گفت "در بخش قانون گذاری، متاسفانه، ما در هیچ یک از اینها چیزی های کم و محدود را پیدا میکنم که در رشته توضیح و تفسیر قانون کاری کرده باشند، برای آگاهی به مردم کاری کرده باشند نمی یابیم."

به باور شمار زیادی از کارشناسان، تحلیلگران و قانوندانان افغان فساد اداری، ادامه ناامنی ها و جنگ، موجودیت گروه های مسلح غیرقانونی، عدم مجازات مجرمین و افراد فاسد، عدم تطبیق یکسان قانون بالای همه مردم، از موارداند که بصورت گسترده باعث نقض قانون اساسی شده و در راه تطبیق قانون در افغانستان مانع ایجاد کرده است.

XS
SM
MD
LG