لینک های دسترسی

تعلیق فعالیت دو قراردادی نظامی در افغانستان


تعلیق فعالیت دو قراردادی نظامی در افغانستان

اردوی ایالات متحده مشعر است که فعالیت دو قراردادی درافغانستان به خاطر عدم تادیه پول به قراردادی های فرعی افغان، به حالت تعلیق در آمدند.

اردو این دو شرکت را " بونیت فوچ" و K5 Global شناسایی نموده است. مالک این دو شرکت یک امریکائی است که بنام سارا لی معرفی شده است.

اردوی ایالات متحده طی یک بیانیه بروز چهارشنبه گفت، یک تعداد قراردادی های افغان علیه این دو شرکت اتهام وارد نموده اند.

عدم تادیه پول به قراردادی های فرعی افغان به این معنی است که چندین شرکت افغانی، بدون پول باقی مانده، تا به کارکنان شان معاش تادیه نموده و پروژه هایشان را تکمیل نمایند.

این بیانیه میرساند که شرکت های محلی اتهامات را وارد نمود و مدارکی را تهیه نموده اند که نشان میدهد که شرکت بوننیت فوچ ادعا نموده که حکومت ایالات متحده به آن شرکت پول نپرداخته است. درهمین حال ائتلاف بین المللی میگوید، حکومت ایالات متحده به این شرکت برای پروژه های ساختمانی پول پرداخت نموده است، که شامل پایگاه های نظامی نیز میشود.

بیانیه میافزاید که حکومت ایالات متحده نتوانست برای رفع اتهامات به این شرکت ها رسیدگی نماید.

بیانیه میرساند که شرکت بوننیت فوچ دو دفتر محلی و حسابات بانکی خود را در افغانستان مسدود نموده است.

XS
SM
MD
LG