لینک های دسترسی

Breaking News

محدود شدن نقش خارجیان در تحقیق موارد فساد در افغانستان


رئیس جمهور کرزی میخواهد دخالت خارجیان را در تحقیقات ضد فساد اداری محدود سازد.

اسحاق الکو، لوی سارنوال افغانستان میگوید که رییس جمهور کرزی به خاطر منع دخالت مستقیم خارجیان در تحقیقات اختلاس و فساد اداری که از سوی قوۀ عمدۀ مبارزه با جرایم و نهاد ویژۀ تحقیقاتی انجام میشوند، خواستار قوانین تازه شده است. این دو نهاد زیر ادارۀ وزارت امور داخلۀ افغانستان کار میکنند.

آقای الکو میگوید که آقای کرزی هم چنان خواستار ادامۀ کمک های لوژیستیکی و تخنیکی خارجی به خاطر همکاری با نهادهای ضد فساد اداری در افغانستان است.

واشنگتن پُست به روز پنجشنبه نوشته است، که تغییرات پیشنهاد شده ایالات متحدۀ امریکا را نگران ساخته است، و انان را به تلاش به خاطر ترغیب حامد کرزی جهت عادی ساختن قوانین واداشته است.

ایالات متحدۀ امریکا همواره بالای آقای کرزی به خاطر تشدید تلاشها جهت ریشه کن کردن فساد در داخل حکومتش فشار وارد کرده است،که این مساله گاه گاهی به وخامت روابط میان دو طرف انجامیده است.

ایالات متحدۀ امریکا نگران است که فساد اداری با عث تقویت طالبان درافغانستان میگردد، و هم چنان تلاشهای ایالات متحدۀ امریکا را در کار حکومت سازی به خاطر سپردن مسئوولیت ها به افغانان تا سال آینده، با مشکل مواجه میسازد.

XS
SM
MD
LG