لینک های دسترسی

Breaking News

لودین: یا مبارزه جدی کنید یا دفتر مبارزه با فساد را ببندید


رییس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، نبود همکاری وهماهنگی میان ادارات دولتی را مانعی در راستای مبارزه علیه فساد عنوان کرده است.

عزیزالله لودین، رییس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان اخیرا در پیوند به قرارداد البسه وزارت دفاع ملی و همچنان تلخ گویی با وزیر مالیه کشور در رسانه ها خبرساز شد.

آقای لودین میگوید که میان ادارات دولتی همکاری وجود ندارد و این عدم همکاری و هماهنگی درمیان ادارات مانع کار، اداره تحت مسوولیت او شده است.

"وقتی که کارشکنی درمقابل مبارزه علیه فساد اداری باشد , ملایک هم بجای من , بیاید کاری را پیش برده نمی تواند . پس بهتر است که این ریاست را لغو بکنند . اگر همکاری نیست. من عرض خود را به رییس جمهور می برم و به وسیله مطبوعات به مردم خود می برم."

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اتهام وارده از سوی رییس کمیته امور دفاعی ولسی جرگه را مبنی بر دست داشتن وی در قضیه فساد به شدت رد نموده گفت که قراردادی که وی به خاطر آن متهم شده است، صحت ندارد.

اتهامات نو بر وزیر مالیه

در پیوند با گزارشات در باره حسابات بانکی حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، تحقیقات با مشکلات مواجه بوده است.

عزیزالله لودین میگوید، تلاشهای او برای تحقیق در اینمورد با عدم همکاری ادارات و بانکهای مختلف دولتی برخورده است. آقای لودین همچنان از اسنادی نوی حرف زد که به گفته او، سوُظن در باره فساد اداری در وزارت مالیه را بیشتر میسازد.

اما وزیر مالیه افغانستان که هرگونه دخالت در فساد اداری را رد میکند، میگوید قربانی توطیه های سیاسی بوده است.
XS
SM
MD
LG