لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت برخی اعضای تیم ملی کرکت با برکناری کپتان تیم ملی


محمد اصغر افغان، کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان

دو بازیکن عمدۀ تیم ملی کرکت افغانستان با گزینش جدید کپتان ها برای تیم های ملی ( تیم ۵۰ اووره، ۲۰ اووره و تست) مخالفت خود را ابراز داشته اند.

محمد نبی عیسی خیل و راشد خان، دو بازیکن مطرح دنیای کرکت با برکناری محمد اصغر افغان از سمت کپتانی تیم ملی آنهم در این مقطع زمانی که "چند ماه به آغاز جام جهانی کرکت" باقی مانده است، مخالفت شان را ابراز داشته اند.

این دو بازیکن که اکنون در لیگ برتر کرکت هندوستان بازی می کنند، در صفحۀ تویتر خود نگاشته اند که قبل از جام جهانی کرکت ۲۰۱۹، تبدیلی کپتان، تاثیر ناگواری بر روحیۀ و بر عملکرد بازیکنان تیم خواهد داشت.

دولت خان احمدزی، رئیس کمیتۀ گزینش بورد کرکت افغانستان روز جمعه، با اعلام برکناری محمد اصغر افغان از سمت کپتانی تیم ملی کرکت افغانستان، گلبدین نایب را به حیث کپتان تیم یک روزه یا (۵۰ اوورۀ) کرکت معرفی کرد.

بر اساس اعلام بورد کرکت افغانستان، راشد خان به حیث کپتان تیم ۲۰ اووره و رحمت شاه هم مسوولیت کپتانی تیم تست یا پنج روزۀ کرکت را به عهده خواهند داشت.

به همین ترتیب، راشد خان، معاون گلبدین نایب در بازی های یک روزه، شفیق الله شفق معاون راشد خان در بازی های ۲۰ اووره و حشمت الله شهیدی، معاون رحمت شاه در بازی های پنج روزۀ کرکت خواهند بود.

اگر به ساختار تیم های ملی کرکت سایر کشور ها نیز نظری انداخته شود، دیده می شود که مسوولیت کپتانی سه تیم کرکت به ویژه ۲۰ اووره و ۵۰ اووره را بازیکنان مختلف به عهده دارند.

اما راشد خان و نبی عیسی خیل بیشتر با "زمان" تبدیلی کپتان تیم ملی مخالفت کرده و قبل از جام جهانی کرکت، آن را یک تصمیم "نادرست" عنوان کرده اند.

راشد خان در صفحۀ تویتر خود با انتقاد از تصمیم گیری بورد کرکت تصمیم تبدیلی کپتان تیم را "غیرمسوولانه و جانبدارانه" خوانده است.

راشد خان نگاشته است "با احترام به کمیتۀ گزینش، با این تصمیم موافق نیستم. این تصمیم غیرمسوولانه و جانبدارانه است. به خاطریکه جام جهانی کرکت را در پیش رو داریم، اصغر افغان باید به حیث کپتان تیم باقی بماند. برای موفقیت تیم، باقیماندن او {اصغر افغان} به حیث کپتان بسیار مهم است."

این بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان می نگارد که چند ماه به جام جهانی باقی مانده و "تبدیلی کپتان اعضای تیم را مغشوش ساخته و بر روحیۀ آنان تاثیر ناگواری خواهد داشت."

از جانب دیگر، محمد نبی عیسی خیل، آل راوندر و کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان نیز با این تصمیم کمیتۀ گزینش مخالفت کرده و آن را "نادرست" خوانده است.

آقای عیسی خیل در صفحۀ تویتر خود نگاشته است "به عنوان یک بازیکن سابقه دار و شاهد قد برافراشتن تیم ملی کرکت افغانستان، فکر نمی کنم که قبل از جام جهانی کرکت، زمان مناسبی برای تبدیلی کپتان تیم باشد. تیم تحت قیادت اصغر افغان خوب پیشرفت داشته و شخصاً باور دارم که او {اصغر افغان} یک کپتان مناسب برای رهبری ما {بازیکنان تیم ملی} است."

واکنش این دو بازیکن که امروز از ستاره های عمدۀ لیگ برتر کرکت هندوستان به شمار می روند، توسط رسانه های معتبر بین المللی ورزش نیز انعکاس یافته است.

اصغر افغان، در سال ۲۰۱۵، پس از آنکه نبی عیسی خیل از سمت کپتانی تیم ملی استعفا داد، به حیث کپتان تیم در بازی های ۲۰ اووره، ۵۰ اووره و پنج روزه ایفای وظیفه کرده است.

تاکنون روشن نیست که بورد کرکت أفغانستان با توجه به مخالفت دو بازیکن عمدۀ تیم ملی با برکناری کپتان، چه تصمیم خواهد گرفت تا بر روحیه و نحوۀ بازی تیم ملی در جام جهانی کرکت ۲۰۱۹ تاثیر ناگواری نگذارد.

XS
SM
MD
LG