لینک های دسترسی

Breaking News

کرکت بورد افغانستان به ریشه کن کردن پولیو تعهد کرد


رقابتها در ستدیوم کرکت الکوزی برگزار شده است

کرکت بورد افغانستان به همکاری صندوق وجهی سازمان ملل متحدبرای اطفال یا یونیسف به هدف بلند بردن آگاهی مردم در مورد و اکسین پولیو، رقابت های ۱۰ روزۀ کرکت را راه اندازی می کند.

کرکت بورد افغانستان در اوایل سال روان توافقنامۀ همکاری با یونیسف را در زمینۀ کار مشترک برای بلند بردن آگاهی مردم راجع به پولیو امضا کرد.

نمایندۀ یونیسف برای افغانستان رقابتهای اخیر را نمایانگر اراده و تلاش متحدانۀ تمام مردم افغانستان برای ریشه کن کردن پولیو از کشور شان خواند.

نسیم الله دانش، رئیس کرکت بورد افغانستان گفت که آن نهاد ورزشی به ریشه کن کردن پولیو در افغانستان متعهد است تا هیچ کودک زیر سن پنج سال بدون واکسین باقی نماند.

این رقابت ها بین شش کلب پیشتاز کرکت از سرتاسر افغانستان راه اندازی می شود.

XS
SM
MD
LG