لینک های دسترسی

Breaking News

حدود ۱۰۰ زن در ننگرهار با کمک برنامه پروموت شامل کار شدند


عکس آرشیف

حدود ۱۰۰ زن فارغ شده از مراکز تحصیلات عالی در ولایت نگرهار به کمک برنامه موسوم به «پروموت»، برنامه ویژه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده «یو اس اید» در حمایت از اشتغال و تحصیل زنان در دوایر دولتی و غیردولتی مشغول کار شده اند.

انیسه عمرانی، رئیس امور زنان ننگرهار به صدای امریکا گفت که فعالیت های اداره پروموت تقویه دهنده کار و فعالیت زنان در این ولایت است.

این برنامه به اداره زنان در ولایت ننگرهار کمک می کند که به گفته خانم عمرانی این برنامه به زنان بی کار و بی تجربه، آموزشهای کاریابی و تجارب را فراهم می کند.

ریاست امور زنان ننگرهار به همکاری مؤسسات خیریه در صدد فراهم آوری تسهیلات کاری برای زنان بی بضاعت و بی سرپرست است.

زنانی که در اثر فراگیری آموزشهای تجارب کاری و کاریابی در اداره پروموت مصروف کارشده اند از این برنامه راضی استند و می گویند این برنامه وسیله خوب دریافت کار برایشان شمرده می شود.

سهیلا یکی از دختران فارغ التحصیل پوهنتون است که بعد از دوره چهار ماهه در اداره پروموت اکنون در یکی از دوایر تبلیغاتی در بخش زنان کار می کند.

طبق معلومات اداره امور زنان ننگرهار، در حدود ۱۳۰۰۰ زن در عرصه تجارت و صنایع، حدود ۵۰۰۰ زن در دوایر دولتی و غیردولتی و در حدود ۵۰۰ زن در بخش زراعت ومالداری در این ولایت مصروف کار اند.

XS
SM
MD
LG