لینک های دسترسی

Breaking News

محسنی: ٧٧ مورد شکایت ثبت شده است


نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حال ٧٧ مورد شکایت از سوی تیم های نامزدان دراین کمیسیون ثبت شده است.

نادر محسنی به صدای امریکا گفت که ٢۴ مورد این شکایات به صورت رسمی وکتبی درکابل ودفاتر ولایتی این کمیسیون درج شده است.

وی افزود که ٥٣ مورد دیگر آن از طریق تیلفونی در دفاتر این کمیسیون ثبت گردیده است.
آقای محسنی گفت که این شکایات از کابل وولایات مختلف میباشد اما مشخص نکرد که از چند ولایت میباشد.

به گفته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی،این شکایت ها از سوی تیم های نامزدان وطرفداران آنها صورت گرفته است اما وی جزییات نداد که بیشتر شکایات از سوی کدام یک از نامزدان وهواداران شان صورت گرفته است.

وی گفت که این شکایات درموارد مختلف از جمله تمام شدن اوراق رای دهی،مداخله کارمندان حکومتی در امور انتخابات ومختل کردن روند رای دهی توسط برخی از افراد میباشد.

آقای محسنی گفت که ممکن تا اخیر روز آمار شکایات درج شده افزایش یابد.
XS
SM
MD
LG